Home   WoordBeeldTrainer voor spellingproblemen:

WoordBeeldTrainer voor spellingproblemen:

WoordBeeldtrainer is een remediërende spellingsaanpak
waarmee kinderen alsnog, opnieuw of beter kunnen leren spellen.
 
Het succes van het spellingsprogramma WoordBeeldTrainer is niet toevallig. Het is een doordachte, werkelijk vernieuwende methode om kinderen met spellingsproblemen te helpen.

spellingproblemen

Het reguliere onderwijs werkt voornamelijk met klankbeelden om een kind een woord te leren. ‘Wat hoor je?’, er wordt een spellingsregel gebruikt om een woord te spellen. Dit is een auditief-analytische methode. Het probleem is echter dat heel veel kinderen met spellingproblemen hier niet mee uit de voeten kunnen. Helaas werkt men op scholen veelal alleen met de auditieve-analytische methode.

 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat spellingsregels voor zwakke spellers en dyslectici geen enkele waarde hebben. Voor meer informatie, lees hier.
 
De methode woordbeeldtrainer werkt met woordbeelden. Een methode om auditief (Wat hoor je?) en visueel samen te brengen.
 

Woordbeeldtrainer is gebaseerd op een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten:

  • Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. Dat geldt voor wat wij zien en horen.
  • We zijn in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld. Die beelden kunnen wij ons los van elkaar, maar ook gecombineerd mentaal voorstellen.
  • Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid. Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model (performaal-verbaalkloof, voor meer informatie, klik hier.) Er moet dan gezocht worden naar de sterke kanten van het kind om de spelling onder de knie te krijgen in plaats van het aanspreken van de zwakke kanten.
  • De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk uiteenlopen en per kind verschillen. Het niet sychroon lopen van de auditieve en visuele verwerkingssnelheid komt vaak voor bij kinderen met spellingsproblemen en dyslexie.woordbeeldtrainer
  • Elk kind heeft een eigen individuele leerstijl. Die kan worden vastgesteld en toegepast om de leerresultaten te optimaliseren.
  • In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten gecombineerd tot een geheel.

Met een speciaal testprogramma wordt er bepaald wat de auditieve en visuele verwerkingstijd van uw kind is.
Daar wordt het programma op aangepast, zodat uw kind goed kan leren spellen via woordbeelden.
Met WoordBeeldTrainer wordt de juiste koppeling tussen beeld en geluid afgedwongen, op een geheel nieuwe manier.

Het woord boom duurt ongeveer 400 msec. Na een pauze van 100 msec. zal het volgende woord er achteraan komen. Je komt in de problemen als je auditieve verwerkingssnelheid lager ligt. Je kunt het dan niet bijbenen. Bij visueel ingestelde kinderen ligt de visuele verwerkingssnelheid vaak veel hoger dan de auditieve verwerkingssnelheid. Het gevolg is een synchronisatie probleem dat tot spellingsproblemen kan leiden. Door te synchroniseren hef je de beperking op. Koppel dit aan de meest optimale manier van oefenen van het visueel ingestelde kind en je kunt de spellingsachterstand inlopen. 

Werkwijze Unique Child:

Er moet eerst vastgesteld worden of WoordBeeldTrainer kan worden toegepast bij uw kind. Voordat we kunnen beginnen wordt het beelddenkonderzoek afgenomen.
Voor meer informatie over het zeer complete beelddenkonderzoek, klik hier.
Een onderdeel van het beelddenkonderzoek is het didactischonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt het instapniveau van spelling bepaald door middel van het afnemen van een PI-dictee (dat ook opgenomen is in het landelijk dyslexieprotocol).
Daarna wordt de visuele en auditieve verwerkingssnelheid bepaald met de Time-ordertest.
Daarnaast wordt de persoonlijke leerstijl getest. Voor meer informatie, klik hier.
Als blijkt dat deze training geschikt is voor uw kind, gaan we van start!
Het alfabet wordt ingeoefend, in combinatie met een speciale visualisatie- en ordeningstechniek en daarna kan er begonnen worden met oefenen. Dat gebeurt via de particuliere pc versie van WoordBeeldTrainer.
Daarna wordt een geheugenactiveringstechniek toegepast om woord- en klankbeeld blijvend te verankeren.
We werken 12 lessen om de spellingproblemen aan te pakken.
Na vier maanden wordt het pi-dictee opnieuw afgenomen en deze score wordt vergeleken met die van het instapniveau om zo de vorderingen duidelijk te maken.

Spellingonderzoek:

Ook na veel oefenen lukt het spellen bij uw kind nog steeds niet, dit kan veel frustratie geven. Wilt u ook weten waarom dit maar niet wil lukken..? Dan kan Unique Child dit onderzoeken.
Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het spellingonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Unique Child, biedt namelijk verschillende methodes aan om te leren spellen.
Wilt u meer informatie over het spellingonderzoek, klik hier. 
 

Wat biedt Unique Child?

  • WoordBeeldTrainer is bestemd voor kinderen vanaf groep 3.
  • De training wordt individueel gegeven.
  • De methode is voor het kind goed te gebruiken naast de gebruikte methode op school. Het is altijd mogelijk om een gesprek te plannen op school om de werkwijze van de methode uit te leggen en te laten zien. Daarnaast is er ook een schoolversie van het computerprogramma beschikbaar, om op school ook te kunnen oefenen.
  • Als uit de onderzoeken is gebleken dat we kunnen starten met WoordBeeldTrainer, dan gaan we van start.
  • Na iedere les krijgt het kind thuiswerkopdrachten, omdat spelling onder de knie krijgen inoefening vraagt. Het thuiswerk gebeurd op de computer. Er wordt drie a vier keer per week geoefend. Per keer worden er 10 woorden ingeoefend.
  • Er wordt gewerkt in blokken van 12 lessen.
  • Tijdens de 12e les wordt het kind getoetst en wordt bekeken wat de vooruitgang is.
  • Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten besproken.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.