Home   Werkgeheugentraining Jungle Memory:

Werkgeheugentraining Jungle Memory:

Meld aan voor intakegesprek!  Herkent u uw kind met concentratie en leerproblemen:

 • Instructies blijven niet goed hangen.
 • Kan moeilijk twee dingen tegelijk doen: luisteren en aantekeningen maken.
 • Is er met zijn/haar gedachten niet bij.werkgeheugentraining Jungle Memory
 • Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit.
 • Zit veel te dromen.
 • Let vaak niet op.
 • Doorgaans sneller afgeleid.
 • Kan moeilijk beginnen aan taken; is op school als laatste klaar.
 • Moeite met het volhouden van de aandacht.
 • Moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen.
 • Vraagt vaak: “Wat moest ik ook al weer doen?“.
 • Moeite met het lezenCode Breaker.png van nieuwe (onbekende) woorden.
 • Moeite met hoofdrekenen.
 • Trage informatieverwerking.
 • Leerprestaties blijven achter bij de verwachting.

Wilt u een aantal voorbeelden lezen
van kinderen met werkgeheugenproblemen? Klik dan hier.

 

Wat is het werkgeheugen?

werkgeheugen

Het werkgeheugen is als een post-it blaadje, een plek in je brein om informatie op te schrijven, te onthouden en er mee te kunnen werken. Hoe groter het post-it blaadje, des te meer we kunnen onthouden en verwerken. Hoe groter het post-it blaadje, des te beter de schoolresultaten.

Voor succes in de klas is het nodig dat je informatie kunt vasthouden en er iets mee kunt doen. Voor succes in de klas is werkgeheugen nodig. Ons gele Post-it blaadje is de basis voor het leren op school van tekstbegrip, rekenen, lezen en schrijfvaardigheid tot aan eenvoudige taken als iets overschrijven van het bord of de weg weten in de school.

Laten we lezen als voorbeeld nemen: om te snappen wat je aan het lezen bent, moet je onthouden waar je bent in de zin, de betekenis van een woord kunnen ophalen uit je geheugen en dit kunnen koppelen aan de strekking van wat je daarvoor hebt gelezen.

Jungle Memory, werkgeheugentraining kan helpen het post-it blaadje van uw kind te vergroten.

Werkgeheugentraining Jungle Memory biedt de oplossing:

Uit onderzoek blijkt dat bovengenoemde kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan problemen met het werkgeheugen.

Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces, waarbij nieuwe en reeds aanwezige kennis gecombineerd kunnen worden.

Jungle Memory Werkgeheugentraining:

werkgeheugentraining

Het werkgeheugen is te trainen! Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij lezen, spelling als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar. Het beste resultaat wordt behaald in combinatie met remedial teaching. De werkgeheugentraining is ook erg geschikt voor hoogbegaafde kinderen. Wilt u weten waarom het trainen, voor een voetbalwedstrijd, een hardloopwedstrijd en in dit geval het werkgeheugen, zo belangrijk is, klik hier.

Jungle Memory Werkgeheugentraining is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. In 8 sessies leert uw kind op de computer een aantal cognitieve vaardigheden en zijn verwerkingssnelheid te verhogen. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt en vastgehouden. Daarmee leert uw kind geconcentreerd werken en planmatig handelen. Uw kind traint hiermee impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.

Werkgeheugen problemen zijn gerelateerd aan ADHD, Dyslexie, Autisme en DCD:

Bijna 90% van de kinderen met ADHD en ADD heeft ook last van een slecht functionerend werkgeheugen. Werkgeheugen problemen en ADHD komen dus vaak samen voor. De gedrags- en leerproblemen worden hier mede door beïnvloed. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Een beperkt verbaal werkgeheugen kan er toe leiden dat een kind moeite heeft met lezen, omdat lezen vereist dat je de letters moet verwerken zodat je het woord herkent en de woorden moet onthouden om er een zin van te maken. Wilt u meer lezen over werkgeheugen problemen en dyslexie, klik dan hier.

Kinderen met autismespectrumstoornissen zoals PDD-NOS en Aspergersyndroom hebben meestal een prima werkend visueel-ruimtelijk geheugen. Doordat het werkgeheugen echter niet goed samenwerkt met andere delen van de hersenen, kunnen ze vaak niet goed schakelen en blijven ze vaak hangen in favoriete onderwerpen. Wilt u meer lezen over werkgeheugen problemen en Autisme, klik dan hier.

Jungle Memory verbetert het werkgeheugen bij kinderen met DCD. Alle drie de oefeningen trainen het visueel-ruimtelijke werkgeheugen, de zwakke plek bij kinderen met DCD. Wit u meer lezen over werkgeheugen problemen en DCD, klik dan hier.

Werkwijze Unique Child:

werkgeheugentrainingUnique Child kan testen of het werkgeheugen de oorzaak is waarom uw kind leerproblemen heeft. Als uw kind bijvoorbeeld maar spellend blijft lezen of de tafels maar niet kan onthouden bij rekenen of zijn werk op school maar niet georganiseerd krijgt. Kan uw kind bijvoorbeeld wel geconcentreerd gamen, maar de instructies op school niet volgen? Ook dit kan komen door een werkgeheugenprobleem.

Een onderdeel van het beelddenkonderzoek, het spellingonderzoek,  het leesonderzoek en rekenonderzoek is het werkgeheugen onderzoek. Voor meer informatie over deze onderzoeken, klik op de kopjes hierboven.

Het is ook mogelijk om alleen het werkgeheugen te laten onderzoeken.

Als blijkt dat deze training geschikt is voor uw kind, gaan we van start!
We werken 8 lessen om het werkgeheugen te verbeteren. Daarnaast oefent uw kind 3 keer per week (15 minuten) thuis op de computer. Meestal wordt er ook voor gekozen om remedial teaching te volgen, afhankelijk van de hulpvraag.

 

Wat biedt Unique Child?

  • Jungle Memory werkgeheugentraining is bestemd voor kinderen vanaf 7 jaar.
  • De werkgeheugentraining wordt individueel gegeven.
  • De werkgeheugentraining bestaat uit 8 lessen. Na iedere les gaat het kind thuis 3 keer per week, 15 minuten oefenen.
  • Als ouder kun je thuis op de computer, middels statistieken zien hoe uw kind vooruit gaat. Dit wordt door de coach ook nauwlettend in de gaten gehouden.
  • Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten van de geheugentraining besproken.
  • Om de training te kunnen starten heeft uw kind een online account nodig die u eenmalig zelf aanschaft. De kosten hiervoor zijn ongeveer 37 euro (afhankelijk van de dollar koers).
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op. 
   

Unique Child, Fleur is gecertificeerd Jungle Memory Coach: www.lerendbrein.nl 
Voor meer informatie: www.junglememory.nl