Home   Wat verstaan we onder hoogbegaafdheid?

Wat verstaan we onder hoogbegaafdheid?

Er zijn meerdere theorieen met betrekking tot hoogbegaafdheid. De meest gangbare die momenteel gebruikt wordt is de theorie van Renzulli, aangevuld met de theorie van professor Monks van de Universiteit van Nijmegen. Renzulli gaat uit van het “drie ringen model”, hierbij gaat het om 3 persoonskenmerken:
  • Buitengewone capaciteiten (intelligentie)
  • Doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen (motivatie) Meld aan voor intakegesprek! 
  • Het op originele wijze oplossen of bedenken van problemen; (creativiteit)

Opvallend bij Renzulli is, dat hij spreekt over buitengewone capaciteiten. Hiertoe behoort niet alleen de bovenste 2,5% (IQ>130) maar de bovenste 10% (IQ>120; de meer en hoogbegaafden).

Professor Monks heeft bij deze drie ringen de invloed van buitenaf toegevoegd. Hierdoor ontstond het volgende model:
 
Bij hoogbegaafdheid gaat het meestal over de zogenaamde academische intelligentie (de “g” factor).
Het aspect creativiteit slaat op de manier waarop je problemen aanpakt. Je bent vindingrijk, zelfstandig en weetgierig.
Het woord motivatie heeft betrekking op je doorzettingsvermogen en de wil om je doel te bereiken. Ook het plezier hebben in een bepaalde taak wordt hiermee bedoeld.
Je omgeving speelt een grote rol bij de ontwikkeling van je talenten. Als je in een gezin woont waarin je gesteund en bemoedigd wordt, kan je hoogbegaafdheid zich ontwikkelen. Als je school inspeelt op je bijzondere begaafdheden, kom je vooruit. De reactie van je vrienden op je speciale gaven is ook van invloed. Het is belangrijk contacten met ‘gelijken in ontwikkeling’ te onderhouden.
Als er een positief samenspel is tussen de zes genoemde factoren, heb je grote kans dat de aanleg die je in je hebt eruit komt.
 

Hoe weet je of je kind hoogbegaafd is?

Als je zelf vermoedt dat je kind hoogbegaafd is, kan je dit voorleggen aan de leerkracht van je kind en de intern begeleider van de school. De school heeft vaak de beschikking over een hoogbegaafdheidsprotocol om je kind te signaleren. Je kan ook zelf een intelligentieonderzoek aanvragen bij een bureau om je kind te laten testen.
Vaak komt er niet uit wat er in zit.
Hoogbegaafde kinderen kunnen naast hoogbegaafdheid ook bijvoorbeeld dyslexie en/of dyscalculie hebben en/of een visuele denker zijn (dubbel gelabeld oftewel tweemaal exceptioneel). Doordat deze kinderen op een andere manier denken en leren, komen ze vaker lager uit op een intelligentietest.