Home   Wat is beelddenken?

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een gave: een creatieve, driedimensionale manier van denken.
Deze manier van denken is 30 keer sneller dan denken in woorden!

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden is een bekend gezegde. De kracht van beelddenken ligt in het denken in beelden in plaats van in woorden. Creatief beelddenken is in vergelijking tot talig denken proactief en associatief. Dit zijn allemaal eigenschappen die goed van pas komen bij creatief denken.
Er is tot op heden nog weinig bekend bij scholen en ouders over beelddenken. Hierdoor is het signaleren en herkennen vaak lastig.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Hij kwam bij me in groep 5. Het was hem niet gelukt om zijn reken, spellings- en leesniveau te verbeteren. Hij kon met zulke niveau’s niet naar groep 6. Ondanks zijn extra inspanningen op school en thuis deed hij het jaar over. Hij had afscheid moeten nemen van zijn vrienden uit de groep en hij kwam na de zomervakantie verdrietig binnen.
Deze jongen gaf in de loop van het jaar muzieklessen aan de rest van de kinderen uit de groep. Hij was een muzikaal talent, hij had heel veel gevoel voor ritme.
Daarnaast blonk hij uit tijdens de handvaardigheidlessen. Hij verzon de meest creatieve, nieuwe ideeen. Alle kinderen keken vol bewondering naar zijn werken.
Maar….het onderwijs stelt andere eisen, waaraan hij moest voldoen. De tafels en de digitale tijd moet je in groep 5 wel kennen. Laat staan….als je voor de tweede keer in groep 5 zit.
Het lezen kwam maar moeizaam op gang. Woorden werden niet zonder spellingsfouten geschreven.
Nu weet ik beter; Koen is een beelddenker. Koen is niet dom. Koen is erg slim en erg knap. Koen leert alleen anders.

Zit er volgens u meer in uw kind dan er op school uitkomt?

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden. Er is sprake van ruimtelijk, drie-dimensionaal denken, vaak snel en ongeordend. In één oogopslag kunnen beelddenkers een ingewikkelde situatie overzien. Ze associëren razendsnel en komen vaak tot originele oplossingen. Vraag je ze echter dit te beredeneren dan staan ze ‘met een mond vol tanden’. Of beter gezegd, een hoofd vol beelden en een onvermogen dat allemaal logisch in woorden om te zetten. Je kunt namelijk 32 beelden per seconde denken en maar 2 woorden per seconde. Dat is dus niet bij te benen. Gewoon, simpelweg iets uit je hoofd leren, erin stampen is voor een beelddenker moeilijk. Dat kan problemen opleveren met bv rekenen (oa tempo) en spelling. Ook het handschrift van een beelddenker is vaak moeilijk leesbaar.

Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Let niet op, dwaalt altijd af! Niet geconcentreerd. Hij zou nu toch die tafels wel eens uit zijn hoofd moeten kennen! Werkt er dus niet aan. Dat handschrift is niet te lezen! Spellingsfouten die toch echt niet meer kunnen. Kortom: teleurstelling bij ouders, leerkrachten. En onzekerheid en afname van zelfvertrouwen bij de leerling.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem?
Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.
Wil je weten hoe je een beelddenkende kleuter kunt herkennen, voor meer informatie, klik hier.

Beeldenken is wetenschappelijk onderzocht. In het onderzoek `Rise and Decline of Verbal and Visuospatial Memory (2010)’ is bewezen dat mensen een voorkeur ontwikkelen voor het verbale of visuele geheugen. Dit is essentieel inzicht voor je leersysteem. Ongeveer 5% van de mensen denkt in beelden. Dit denken in beelden is een andere manier van informatie verwerking. Dit vraagt ook om een andere aanpak van leren. De realiteit is echter:

Jij leert in beelden, maar krijgt onderwijs in woorden.

Scholen zijn veelal auditief gericht, voor kinderen die in woorden denken. Hierdoor kunnen veel van deze kinderen vastlopen op school. Heb je leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD of ben je hoogbegaafd of hoogsensitief? De kans bestaat, dat het gebruik van de rechterhersenhelft sterke voorkeur heeft: beelddenken. Bij Unique Child kun je snel en met direct resultaat leerproblemen aanpakken. Van alle abstracte informatie zoals letters, cijfers en tijd maken we beelden. Vervolgens krijgt alle informatie een vaste plek in het hoofd, zodat je het makkelijk terug kunt vinden. Een leersysteem waar je ook in alle andere vakken veel plezier mee kan hebben.

Linda Kreger Silverman (PhD. Gifted Development Center) doet al decennia lang onderzoek naar begaafde/getalenteerde visueel-spatiele leerlingen. Visueel-spatieel lerende kinderen hebben behoefte aan een geheel andere benadering dan de auditief-sequentieel lerende kinderen. In Nederland is het beelddenken geintroduceerd door Maria J. Krabben en onder andere verder uitgewerkt met het Wereldspel door Nel Ojemann. Vaak wordt deze manier van denken ook omschreven als beeldend-ruimtelijk (vergelijk visueel-spatieel). Om erachter te komen of het kind een beelddenker of taaldenker is, kan ik het beelddenkonderzoek afnemen.

Wat kan Unique Child doen?

Wilt u weten of uw kind een beelddenker is. Dan is het mogelijk om een uitgebreid beelddenkonderzoek af te laten nemen. Daarna kan de juiste begeleiding starten! Voor meer info, klik hier.

Unique Child begeleidt kinderen hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met dyslexie, AD(H)D, dyscalculie of andere concentratiestoornissen die in beelden denken, met de methode; ‘Ik leer anders©’. Lesstof wordt vertaald naar een visuele manier van denken, hierdoor begrijp en onthoud je beter informatie. Voor meer info, klik hier.

Ook werkt Unique Child met de Beeld en Brein® methode, een wetenschappelijk onderbouwd onderwijssysteem, dat je snel en effectief leert leren. Door gebruik te maken van taal en beeld en talent wordt leren absoluut leuk!

Voor meer informatie over de training voor kinderen vanaf 7 jaar die op de basisschool zitten, klik hier.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en leerlingen van groep 8, klik hier.

Unique Child biedt een lees- en spellingtraining voor beelddenkers. Voor meer informatie, klik hier.

Unique Child leert kinderen weer rekenen, voor een rekentraining voor beelddenkers, klik hier.