Home   Oefeningen beelddenken: Schoolbasis Beeld en Brein®:

Oefeningen beelddenken: Schoolbasis Beeld en Brein®:

Deze training is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar die op de basisschool zitten.
Er is aandacht voor het effectiever leren met behulp van nieuwe leertechnieken
en er wordt ook gewerkt aan zelfvertrouwen en motivatie.
Kinderen leren zo om moeilijke situaties aan te kunnen.
 

Schoolbasis Beeld en Brein® is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen (je ogen, je oren, je lichaam) te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, het aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken, zal het kind bewuster en dus beter leren.
oefeningen beelddenken
Het doorgronden van teksten veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring).
Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden is noodzakelijk bij het lezen en leren.
Schoolbasis Beeld en Brein® leert kinderen met behulp van een kleurmethode de kernwoorden uit een tekst te halen. Er ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten, waardoor het kind houvast krijgt en zekerder van zichzelf wordt.
Het omzetten van teksten naar beeld door het maken van een conceptmap, kan informatie beter worden geleerd en ontstaat er overzicht. Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.
Het organiseren van werkstukken en verslagen met behulp van een mindmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.
Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden (STERKerSTAAN) Faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en onnodige stress kunnen het kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en speciale bewustzijnstechnieken leert het kind om te gaan met deze gevoelens. Zowel het innerlijke ”sterker staan” als ”het leren omgaan met probleemsituaties zullen verbeterd worden, waardoor er ruimte komt om te leren.
 

Wat biedt Unique Child?

  • De training Schoolbasis Beeld en Brein® is bestemd voor kinderen vanaf 7 jaar.
  • De training wordt in kleine groepjes gegeven (max. 5 kinderen).
  • De lesstof van de training zal verdeeld worden over acht bijeenkomsten van 5 kwartier. Na elke bijeenkomst krijgt de leerling opdrachten mee naar huis om ook thuis met de aangeboden stof te kunnen oefenen en zo het geleerde in hun dagelijkse situatie toe te kunnen passen.
  • Er wordt voldoende ruimte gegarandeerd voor het leerproces en persoonlijke aandacht.
  • De kosten bedragen €245,- per kind, inclusief fineliners, markers, het werkboek Schoolbasis Beeld en Brein®, een certificaat, iets te drinken en iets lekkers.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.