Home   Training: Leren Leren

Training: Leren Leren

De training Leren Leren is bedoeld voor kinderen vanaf groep 7 op de basisschool
en voor kinderen in de eerste of tweede van de Middelbare School.

Tijdens deze training leer je leren! Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ‘leren’ kun je op veel manieren doen en het is handig om die manieren te kennen.
Deze lessen kunnen je voorbereiden op de Eindtoets CITO in groep 8 en op de middelbare school waar je moeilijke teksten moet leren en voor de vreemde talen hele rijtjes woordjes moet stampen.

Leren Leren® is gericht op:

Leren Leren ® leert je hoe je hersenen en je geheugen werken.cito
Wat je bijvoorbeeld ter afwisseling het beste tussen het studeren door kunt doen.
Leren Leren ® leert je hoe jij het beste informatie kan opnemen, verwerken en onthouden.
Leren Leren ® leert je gebruik te maken van je talenten, waardoor je zelfvertrouwen krijgt en moeilijke situaties beter aan kunt.
Leren Leren ® leert je om op een goede manier vragen over een tekst te beantwoorden, dit oefenen we bij de vraagstelling van CITO. Dat kan met begrijpend leesteksten op groep 7 niveau van CITO of als voorbereiding op de Eindtoets CITO voor leerlingen van groep 8. Voor leerlingen van de middelbare school oefenen we dit met teksten uit de lesboeken die ze zelf meenemen.
Leren Leren ® leert je teksten te lezen, begrijpen en samenvatten middels een mindmap. Dat is een visuele leertechniek waarbij je zowel je linker- als je rechterhersenhelft laat werken. Hierdoor kun je sneller, beter en effectiever werken.
 

Wat biedt Unique Child?
  • De training Leren Leren ® is bestemd voor kinderen in groep 7 of 8 van de basisschool en middelbare scholieren in de eerste of tweede klas.
  • De training wordt individueel gegeven.
  • Na aanmelding en een gratis intakegesprek, start ik met het afnemen van het beelddenkonderzoek om vast te stellen wat het basisprobleem is en of dit de begeleiding is die het kind nodig heeft.
  • Voor meer informatie over het beelddenkonderzoek, klik hier.
  • Na het onderzoek volgt een gesprek met de ouder(s) om de resultaten te bespreken.
  • Als blijkt dat het kind een beelddenker is kan gestart worden met de training Leren Leren.
  • De lesstof van de training zal verdeeld worden over twaalf bijeenkomsten van driekwartier. Na elke bijeenkomst krijgt de leerling opdrachten mee naar huis om ook thuis met de aangeboden stof te kunnen oefenen en zo het geleerde in hun dagelijkse situatie toe te kunnen passen.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.