Home   Ik leer anders

Ik leer anders

Meld aan voor intakegesprek! 

Denk aan het woord stoel.
Wat zie je?
Zie je de letters S-T-O-E-L (auditief digitaal) of zie je een plaatje van een stoel? (visueel).
Zie je een plaatje? Lees dan vooral verder!ik leer anders

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden.’

Heeft uw kind moeite om mee te komen op school? Zeggen leerkrachten: “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.” Dan biedt de training: ik leer anders wellicht uitkomst. In vier lessen leren kinderen de informatie die op school wordt aangeboden zelf te vertalen naar hun eigen visuele informatieverwerkingssysteem. Ze ervaren zelf dat de puzzelstukjes eindelijk op hun plaats vallen! 

Ik leer anders!

Beelddenken is een gave: een creatieve, drie-dimensionale manier van denken. Hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met dyslexie, AD(H)D, dyscalculie of andere concentratiestoornissen denken vaak in beelden en niet in woorden. Ons onderwijs is vooral gericht op leren via gehoor. Beelddenken is een gave, maar levert in de praktijk vaak problemen op als dyslexie, dyscalculie en moeite met planning en organisatie. De training ‘Ik leer anders’ gaat uit van de capaciteiten van het kind. Naast betere schoolresultaten, ervaren kinderen ook vaak verbetering op sociaal-emotioneel gebied wanneer ze zien dat beelddenken niet alleen een last, maar ook een gave is!

 

Direct resultaat: ik leer andersDoordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.
Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Je kunt informatie beter ordenen en opslaan (beter onthouden). Ervaar zelf of deze leermethode ook voor jou werkt. Leerproblemen aanpakken met de training “ik leer anders” is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen.

De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 100!

 

Effect training beelddenken: Ik leer anders

  ik leer anders

  • Je leert tijdens spelling, alfabet en woordbeelden opslaan (woordpakketten gr 3 t/m 8).
  • Je leert lezen: ’lege’ woorden opslaan, leesletters oefenen, lezen met leespijl.
  • Je leert rekenen: cijferveld, tafels en automatisering van sommen.
  • Je leert klokkijken: analoog en digitaal.

In eventuele extra bijeenkomsten kun je het leren toepassen bij o.a. Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Vreemde Talen en het maken van werkstukken, boekverslagen en spreekbeurten.

 


Wat biedt Unique Child?

  • De training “ik leer anders” is bestemd vanaf 5 jaar tot 100!
  • De training wordt individueel gegeven.
  • De lesstof van de training “ik leer anders” zal verdeeld worden over vier bijeenkomsten van driekwartier.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding. Exclusief het werkboek “ ik leer anders” (€ 39,-).
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

 

Unique Child, Fleur is gecertificeerd coach van “ik leer anders” en staat als zodanig vermeld op de website: www.ikleeranders.nl