Home   Training beelddenken, Beeld en Brein® jeugd 12+:

Training beelddenken, Beeld en Brein® jeugd 12+:

Meld aan voor intakegesprek! De training beelddenken is geschikt voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
en voor leerlingen aan het eind van groep 8.
De training beelddenken is een goede voorbereiding op de overgang naar de brugklas.

training beelddenken

De training is gericht op het ontdekken van nog nooit eerder aangeleerde manieren van leren. Die zijn voor iedereen nieuw! Dus het is niet van belang of je al veel weet of kunt of hoe oud je bent. Iedereen kan meedoen en begint op hetzelfde niveau! Je werkt individueel en bent puur bezig met jouw manier van leren en denken. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent om te leren hoe je beter en sneller kunt leren. Wie wil dat nu niet?Als je een leerprobleem hebt (zoals dyslexie, beelddenken, AD(H)D) is deze training juist voor jou, omdat we je leren gebruik te maken van je eigen oorspronkelijke talenten die je als mens hebt gekregen.
Juist jouw talenten, die op talige, gestructureerde school vaak niet bruikbaar leken, komen vanaf nu prima tot hun recht. Beeld en Brein Jeugd 12+® is een handvat om de (meestal talige) lesstof van school op te nemen en met een goed resultaat te verwerken. Je krijgt vertrouwen in jezelf en leert trots te zijn op wat jij eigenlijk al lang kan en… niet onbelangrijk: leren wordt weer leuk.
 

Beeld en Brein® jeugd 12+ is gericht op:

Beeld en Brein® leert je hoe je effectief teksten kunt lezen, begrijpen en samenvatten. Hoe je in korte tijd dingen kunt onthouden en hoe je alle informatie zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van visuele leertechnieken waarbij je zowel je linker- als je rechterhersenhelft laat werken. Hierdoor kun je sneller, beter en effectiever werken.
Beeld en Brein® leert je gebruik te maken van je talenten, waardoor je zelfvertrouwen krijgt en moeilijke situaties beter aankan.
Beeld en Brein® leert je op een beeldende manier met leerstof om te gaan. Je houdt overzicht en begrijpt waar het over gaat. De technieken zijn voor iedereen toegankelijk en helpen je bij het leren, plannen en maken van je (huis)werk.
Het werken met beide hersenhelften: Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. De training biedt hiervoor allerlei leuke oefeningen, en verschillende geheugentechnieken.
Het doorgronden van teksten: Veel scholieren hebben moeite met begrijpend lezen en tekstverklaring. Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Beeld en Brein® leert met behulp van een kleurmethode de kernwoorden uit een tekst te halen. Er ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten, waardoor de leerling houvast krijgt en zekerder van zichzelf wordt. Ze kunnen dan snel en effectief een samenvatting maken.
Het omzetten van teksten naar beeld: De training leert je om een mindmap te maken. Dat zijn kleine posters waarop al je leerstof voor een repetitie is samengevat door middel van lijnen, schema’s, woorden en tekeningen. Op deze manier leer je sneller, effectiever en vooral leuker. Ook kun je zo je werkstuk, spreekbeurt of boekverslag opzetten. Door het maken van een mindmap kan informatie beter worden geleerd en ontstaat een totaal overzicht. Het leren gaat op deze manier vele malen sneller.


Wat biedt Unique Child?

  • De training Beeld en Brein® Jeugd 12+ is bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar.
  • De training wordt in kleine groepjes gegeven (max. 5 kinderen).
  • De lesstof van de trainingen zal verdeeld worden over 8 bijeenkomsten van elk 5 kwartier. Na elke bijeenkomst krijgt de leerling opdrachten mee naar huis om ook thuis met de aangeboden stof te kunnen oefenen en zo het geleerde in hun dagelijkse situatie toe te kunnen passen.
  • Er wordt voldoende ruimte gegarandeerd voor het leerproces en persoonlijke aandacht.
  • De kosten bedragen €245,- per kind, inclusief fineliners, markers, het werkboek Beeld en Brein®, een certificaat, iets te drinken en iets lekkers.
  • Na het volgen van de training is het mogelijk om nog extra huiswerkbegeleidingslessen te volgen, waarin je het geleerde gaat toepassen. Zie huiswerkbegeleiding, klik hier.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.