Home   Hulp bij technisch lezen en spellen:

Hulp bij technisch lezen en spellen:

Kun je het leestempo in de klas niet bijhouden?

Maak je veel fouten op een dictee tijdens spelling?

Een van de methodes die ik gebruik voor kinderen die hulp nodig hebben bij technisch lezen en spellen is : Taal in Blokjes.

technisch lezen en spellen technisch lezen en spellen
De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen. Ook zeer effectief bij kinderen die moeite hebben met lezen en spelling, maar waarbij geen dyslexie is geconstateerd. De F&L-methode maakt gebruik van sterke kanten van dyslectici: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden. Dyslectici zijn sterk in het denken in beelden. Is uw kind een beelddenker, klik dan voor de juiste begeleiding bij lezen en spellen, hier.  Die sterke kanten koppelt de F&L-methode aan de zwakke kanten van dyslectici namelijk de klanken van de taal, leren via het gehoor. De klanken worden aan beelden gekoppeld. Aan de hand van de verschillende groepen klanken wordt het taalsysteem met de bijbehorende regels duidelijk gemaakt. Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een kleurcode en ‘klankblokken’ in verschillende kleuren.
Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.
technisch lezen en spellen
Vervolgens wordt het systeem verder uitgewerkt met kennis van de woordopbouw, regels voor leenwoorden (woorden die oorspronkelijk uit een andere taal komen) en regels voor de zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden.
De training van het lezen gaat gelijk op met de spelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde kleurcode als bij de spelling. Met behulp van fluorstiften kunnen de verschillende soorten klanken in het woord gemarkeerd worden op papier. Hierdoor wordt de klank- en lettergreepstructuur van de woorden duidelijk zichtbaar.
Het gaat dus niet alleen om het opvullen van hiaten in de taalkennis, maar om het aanbrengen van een systeem waarin alles onderling samenhangt. Hierdoor is het niet meer nodig om de schrijfwijze van woorden van buiten te leren. Zelfs onbekende woorden kunnen correct worden geschreven en gelezen.
Dyslectische kinderen kunnen met behulp van de F&L-methode opgeleid worden tot ‘taaldenker’. De leerling heeft het materiaal (de uitspraak, de klanken) zelf in huis. Met het juiste gereedschap en de juiste gebruiksaanwijzing leert hij elk woord als een logische puzzel van klanken en regels op te lossen. Nooit meer eindeloos woorden overschrijven dus! Dit is vaak een hele opluchting voor de kinderen.
Door deze behandeling verdwijnt dyslexie niet. De automatiseringsproblemen blijven bestaan. Dyslectici zullen altijd meer moeten nadenken bij het lezen en het spellen dan andere mensen. Dit betekent, dat het technisch lezen en spellen relatief veel tijd en aandacht zal blijven kosten.
Middels wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat met deze behandeling leerlingen vooruit gaan met lezen en spellen.
 

Spellingonderzoek:

Ook na veel oefenen lukt het spellen bij uw kind nog steeds niet, dit kan veel frustratie geven. Wilt u ook weten waarom dit maar niet wil lukken..? Dan kan Unique Child dit onderzoeken.
Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het spellingonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Unique Child, biedt namelijk verschillende methodes aan om te leren spellen.
Wilt u meer informatie over het spellingonderzoek, klik hier. 
 

Wat biedt Unique Child?

  • Het werken met Taal in blokjes is bestemd voor kinderen vanaf groep 3.
  • De training wordt individueel gegeven.
  • Na aanmelding en een intakegesprek, start ik met het afnemen van het didactisch onderzoek om vast te stellen wat het niveau is van het kind. Voor meer informatie over het didactisch onderzoek, klik hier.
  • Na het onderzoek volgt een gesprek met de ouder(s) om de resultaten te bespreken.
  • Na iedere les krijgt het kind thuiswerkopdrachten, omdat lezen en spelling onder de knie krijgen inoefening vraagt. Het thuiswerk staat per week overzichtelijk in een plan.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Er wordt gewerkt in blokken van 12 lessen.
  • Tijdens de 12e les wordt het kind getoetst en wordt bekeken wat de vooruitgang is.
  • Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten besproken en wordt er bepaald of de training voor 12 weken wordt voortgezet of dat de begeleiding stopt.
  • Om de training te kunnen starten heeft het kind een lespakket nodig. Dit is voor een bedrag van 265 euro te bestellen bij Unique Child.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

Unique Child, Fleur is gecertificeerd Taal in Blokjes Coach: www.taalinblokjes.nl