Home   Rekenonderzoek:

Rekenonderzoek:

Meld aan voor intakegesprek! Heeft je kind veel moeite met het leren rekenen?

Raakt je kind steeds meer gefrustreerd en onzeker van het rekenen?

Dan is het zinvol om onderzoek te doen naar de rekenvorderingen van je kind. Unique Child kan met een rekenonderzoek onderzoeken waarom het rekenen maar niet wil lukken en bij welk type sommen uw kind vast loopt.

Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!

Wanneer het rekenonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling.

Het rekenonderzoek bestaat uit:

Er zijn vier fundamenten, vaak onzichtbare problemen die de oorzaak kunnen zijn van het rekenprobleem. Het kind leert in groep 3 lezen, rekenen en spellen. Daarmee legt het kind de eerste fundamenten (stenen) van zijn carrière. Als het kind in groep 4 komt, bouwt hij weer verder aan zijn muurtje.

rekenonderzoekDe basis waarop rekenen, maar ook lezen en spelling zijn gebouwd, bestaat uit de basisvoorwaarden: visueel, auditief, reflexen en werkgeheugen. Over deze voorwaarden moet een kind beschikken wil het kunnen leren rekenen, lezen of spellen. Op de foto hiernaast zie je deze 4 bouwblokken, onderaan liggen, daarboven op gaat een kind vanaf groep 3 leren rekenen, lezen en spellen. In groep 2 wordt natuurlijk al gewerkt aan de basisvoorwaarden om te kunnen leren lezen, spellen en rekenen.

Daarom worden de volgende vier basisvoorwaarden getest:

  • Screening reflexrestanten.
  • Visuele screening + Screening ruimtelijk (in)zicht.
  • Auditieve screening.
  • Werkgeheugen onderzoek.

Daarnaast worden er nog een aantal andere elementen getest om te onderzoeken wat de basis is van het rekenprobleem:

  • Didactisch onderzoek:
   • Automatiseringstest Jamara en Ojemann rekenkaart.
   • Non-verbale intelligentietest.
  • Leerstijlenonderzoek.
  • Geheugenonderzoek.
  • Dominantie test.

Samengevat:

 • De screening reflexrestanten geeft aan of uw kind nog primitieve reflexrestanten heeft. Waardoor veel aspecten van het leren negatief beïnvloed kunnen worden. Meer info, klik hier.
 • De visuele screening laat onder andere zien of de ogen goed samenwerken, of uw kind goed kan scherpstellen en richten met de ogen en of uw kind een goed ruimtelijk inzicht heeft. Meer info, klik hier.
 • De auditieve screening laat zien of er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem. Dat kan van invloed zijn op het leren spellen. Meer info, klik hier.
 • Het werkgeheugen onderzoek laat zien of uw kind informatie voor een korte tijd vast kan houden (on-line) en deze vervolgens kan gebruiken in zijn denkproces. Werkgeheugenproblemen kunnen een grote impact hebben op het leren. Meer info, klik hier.
 • Het didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind met betrekking tot rekenen. Meer info, klik hier.
 • Het leerstijlenonderzoek geeft aan welke leerstijl dominant is bij uw kind. Meer info, klik hier.
 • Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan. Meer info, klik hier.
 • Dominantie test: geeft aan welk oor, oog, hand en voet dominantie zijn. Deze sensomotorische voorkeuren zijn in relatie tot de hersenhelft voorkeur de DominantieMatrix waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het Matrixprofiel verbonden zijn. Meer info, klik hier.
 • Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Wat biedt Unique Child?

  • Het rekenonderzoek is voor kinderen vanaf groep 3.
  • Het rekenonderzoek met het kind zelf duurt ongeveer vijf uur. Van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s). In het verslag staan ook tips en adviezen. Daarnaast wordt er een voorstel voor een behandelplan gegeven.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.