Home   Rekenen voor beelddenkers:

Rekenen voor beelddenkers:

Kun je de tafels nog steeds niet vlot uit je hoofd opzeggen?
Heb je moeite met klokkijken?
Dat kan komen doordat je een beelddenker bent.

rekenen voor beelddenkers

Er zijn twee uitersten: of de beelddenker rekent heel goed of het levert grote problemen op,
waarbij altijd het lage tempo opvalt.

Elke som en ook elk getal bestaat uit drie delen:
 • De klank (hoe je het uitspreekt).
 • De cijfers/symbolen (hoe je het schrijft/leest).
 • De betekenis (het beeld).

Voorbeeld: 4 + 3 =

Als je meer in beelden denkt dan met (gesproken) woorden in je hoofd, dan is het beeld / het plaatje belangrijk. Sommige plaatjes zijn wel correct, zoals het bovenstaande plaatje, maar niet erg doelmatig om in je hoofd mee te kunnen rekenen.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen onder de knie hebben:
 • Getalbegrip.
 • Getalstructuur.
 • Automatiseringsvaardigheden.

rekenen voor beelddenkers1. Getalbegrip: Is de schakel tussen denkontwikkeling en rekenbewerkingen. Getalbegrip is de basis waarop het rekenen berust. Een getal kan gebruikt worden als plaats binnen een rangorde of om een totale hoeveelheid aan te geven. Er zijn meerdere vaardigheden nodig om tot een juiste rangorde en een juist hoeveelheidsbegrip te komen.
Bij een normale ontwikkeling wordt tussen het zesde en zevende jaar het getalbegrip ontwikkeld.
Waar gaat het mis bij een beelddenker? Een beelddenker heeft moeite met het verwerken van seriële informatie. Dat is informatie waarbij volgorde (sequentie) en tempo (tijd) belangrijk zijn. Ook zien we problemen bij de oriëntatie in tijd en ruimte.
De beelddenker, waarbij het rekenen niet goed gaat, mist het inzicht in de temporele ruimte (verleden en heden) en de sequentiële ruimte (de volgorde van gebeurtenissen). Dit kan problemen geven bij:
– Het klokkijken (geen horloge om hebben!).
– De dagen van de week.
– De maanden, seizoenen, jaarverdeling.
– De dagindeling (morgen, middag, avond, nacht).
– Begrippen als gisteren, morgen, vandaag.
– Het onthouden van procedures.

2. Automatiseren: Is het snel uit je hoofd kunnen antwoorden op plus- en minsommen en keer- en deelsommen. Beelddenkers hebben vaak automatiseringsproblemen. Ze kunnen heel snel denken, waardoor het gevaar bestaat dat ze te lang blijven tellen in hun hoofd of op hun vingers. Door de snelheid valt dit niet op!
3. Rekenstrategieën: Beelddenkers zijn goed in het ‘bedenken’ van eigen (verkeerde) strategieën. Strategie fouten hebben te maken met aandacht (overschakelen van plus naar min), interpretatie (het verkeerd lezen/begrijpen van sommen) en evaluatie (niet meer kunnen ‘verwoorden’ van de gemaakte berekening).

Vaak wordt er alleen extra geoefend met de sommen waar het kind op dat moment in de klas mee bezig is. Je bent aan het topje van de berg bezig. Wanneer de basis niet goed zit. Kun je nog zoveel aan de top oefenen, maar zal de berg op een gegeven moment instorten.

rekenen voor beelddenkers

Jamara rekenen:

De rekentraining voor beelddenkers leert je:

 • Hoe jij leert als beelddenker.
 • Inzicht te krijgen in hoe jouw hersenen werken.
 • STERKerSTAAN in de wereld, middels een aantal oefeningen uit de training “Schoolbasis Beeld en Brein”.
 • Werken met beide hersenhelften door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen (je ogen, je oren, je lichaam) te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Dit doen we op verschillende manieren, één ervan is het meskeren. Voor meer informatie, klik hier.
 • Rekenen met de Jamara rekenmethode, start bij de basis. Het is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. We pakken het hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden aan. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.
 • Jamara rekenen leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt.
 • Jamara rekenen heeft de volgende uitgangspunten:rekenen voor beelddenkers
  1. Eén eenduidige rekenstrategie.
  2. Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind.
  3. Via motorische en tactiele activiteit het leervermogen activeren.
  4. Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
  5. Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.
  6. Koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen.
  7. Inzicht in getalstructuur aanbrengen.
  8. Op de juiste wijze leren automatiseren.
  9. Trainen van het werkgeheugen.
  10. Aansluiten bij de moderne rekenmethoden op scholen.
 • Woorden, symbolen en begrippen visueel op te slaan. Op deze manier gaan we ook de tafels, deelsommen, het honderdveld, klokkijken en de breuken leren. Zodat alles goed geautomatiseerd is.

Rekenonderzoek:

Heeft je kind veel moeite met het leren rekenen? Raakt je kind steeds meer gefrustreerd en onzeker van het rekenen? Dan is het zinvol om onderzoek te doen naar de rekenvorderingen van je kind. Unique Child kan met een rekenonderzoek onderzoeken waarom het rekenen maar niet wil lukken en bij welk type sommen uw kind vast loopt.
Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het rekenonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Unique Child, biedt namelijk verschillende methodes aan om te leren rekenen.

Rekenonderzoek

 

Rekenen en werkgeheugen:

De werking van het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij het komen tot getalbegrip. Kinderen die moeite hebben met het onthouden van informatie hebben vaak ook meer moeite met het leren van de telrij. Ook andere verschillende complexe vaardigheden die nodig zijn voor een doelgerichte uitvoering van rekentaken, zoals ‘inhibitie’: dominante reacties weten te onderdrukken. Bijvoorbeeld: een kleuter ziet het cijfer 4 groot afgedrukt en het cijfer 8 klein en krijgt de vraag: “Welk getal is groter?” Dan moet hij de dominante reactie ‘4’ kunnen onderdrukken ten gunste van ‘8’.  Je moet voor het rekenen ook tussen verschillende oplossingsmogelijkheden of strategieën kunnen variëren, dit heet ‘shifting‘. Dan heb je ook nog ‘updating’: voor de opslag van tijdelijke gegevens (tussenuitkomsten van antwoorden) en het herzien van deze informatie als nieuwe gegevens of informatie dit vereist, blijken een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van getalbegrip en daarmee het tellen.

Werkgeheugen test en training
 

Wil je Jamara rekencoach worden?

Vol trots mag ik zeggen dat ik Jamara coaches op mag leiden.
Heel gaaf om, als Jamara docent, mee te helpen nog meer bekendheid te geven aan deze fantastische manier om kinderen alsnog of beter te leren rekenen.

Met Jamara kan elk kind leren rekenen!

Wil je in Wijchen bij Nijmegen, de cursus tot Jamara coach volgen?
Kijk voor meer informatie op: www.breincentrum.com

 

Wat biedt Unique Child?

  • De rekentraining: “rekenen voor beelddenkers” is bestemd voor kinderen vanaf groep 3.
  • De training wordt individueel gegeven.
  • Na aanmelding en een intakegesprek, start ik met het afnemen van het beelddenkonderzoek om vast te stellen wat het basisprobleem is en of dit de begeleiding is die het kind nodig heeft.
  • Voor meer informatie over het beelddenkonderzoek, klik hier.
  • Na het onderzoek volgt een gesprek met de ouder(s) om de resultaten te bespreken.
  • Als blijkt dat het kind een beelddenker is kan gestart worden met de rekentraining: “rekenen voor beelddenkers”.
  • Het instapniveau waarop we kunnen beginnen is bepaald tijdens het beelddenkonderzoek.
  • Iedere dag thuis oefenen is cruciaal. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en 10 minuten per keer.
  • Er wordt gewerkt in blokken van 6 lessen. Iedere 3 weken komt u 1 keer langs.
  • Tijdens de 6e les wordt het kind getoetst en wordt bekeken wat de vooruitgang is.
  • Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten besproken en wordt er bepaald of de training voor 6 weken wordt voortgezet of dat de begeleiding stopt.
  • Om de Jamara rekentraining te kunnen starten heeft het kind software van de Jamara oefenversie voor thuis nodig. Met een coach code is deze gratis te bestellen.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.