Home   Reflexintegratie – Rhythmic Movement Training (RMT)

Reflexintegratie – Rhythmic Movement Training (RMT)

Meld aan voor intakegesprek!
Rhythmic Movement Training (RMT) heeft als speerpunt de ontwikkeling en integratie van de
reflexpatronen in vloeiende, ritmische bewegingen te ontwikkelen en sensorische integratie
van de fysieke, emotionele en cognitieve stoornissen te verbeteren.
Reflexintegratie

Wie heeft er profijt van deze therapie?

Kinderen en volwassenen met specifieke uitdagingen in leren op het gebied van: ADD / ADHD, dyslexie, autisme, motorische problemen, houdingsproblemen, emotionele en gedragsproblemen.

 

Actieve reflexen:

Elke baby die wordt geboren beschikt over een heleboel aangeboren impulsieve bewegingen. Deze bewegingen noemen ze de reflexen. Die zijn al vroeg tijdens de zwangerschap ontstaan of ontstaan na de geboorte. Die bewegingen zijn nodig om bijvoorbeeld de bevalling goed door te komen, om te overleven en jezelf te beschermen gedurende de eerste maanden van je leven.

Zo heb je onder andere de zuigreflex, de zoekreflex, de loopreflex en de valreflex. Iedereen heeft deze reflexen. Wanneer je de reflexen stimuleert, reageren deze automatisch.mnri

De ontwikkeling van de reflexen is het fundament van de ontwikkeling van een kind. Net zoals de ogen (visueel), de oren (auditief) en het werkgeheugen. Zie de bouwblokken hiernaast. Voor meer informatie hierover klik hier.

Op het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan.

Als de Asymmetrische Tonische Nek Reflex niet goed geïntegreerd is, kunnen kinderen visuele problemen hebben. Als de ogen niet kunnen samenwerken (binoculair zicht), kan dat lees- en spellingsproblemen geven. De ogen kunnen gaan tranen of rood worden. Ook kunnen er evenwichtsproblemen zijn. En kan het kind links- en rechts vaak verwarren. Of een kind schrijft zowel met rechts als met links.

Ook kunnen kinderen moeite hebben met het vangen en gooien van een bal. Ook andere sportvaardigheden kunnen achterblijven. Dit is te wijten aan ongecoördineerde bewegingen en oog-volgproblemen.

Een actieve ATNR beïnvloedt sportieve prestaties. Het kind kan moeite hebben met hardlopen, skiën, skeeleren, etc.. Leren zwemmen kan een uitdaging zijn, vooral de schoolslag. Vaak ziet men bij de borstcrawl een slechte, spetterende, rollende zwemstijl.

Het gedrag of de bewegingen die het kind vertoont is het antwoord van de reflex, niet het probleem!

Wat is Rhythmic Movement Training?

Rhythmic Movement Training (RMT) onderzoekt de rol van natuurlijke ontwikkelingsbewegingen van baby’s tijdens de verschillende stadia van ontwikkeling:

– Voor de geboorte.
– De eerste zes maanden na de geboorte.
– Als het kind op zijn handen en knieën kruipt.
– Als het kind leert lopen.

Deze bewegingen zijn van cruciaal belang voor de vaststelling van de grondslagen van het neurale netwerk en de groei en myelinisatie in de hersenen. Ze zijn ook van belang voor het vaststellen van controle over het hoofd, spiertonus en houding, de basis van ons vermogen om gemakkelijk te kunnen bewegen.

RMT werkt met de integratie van de behouden of onderontwikkelde reflexen (ook wel primitieve reflexen) die betrokken zijn bij het leren van uitdagingen zoals ADD / ADHD, dyslexie, dyspraxie, schrijfproblemen, concentratieproblemen, coördinatie moeilijkheden en bijvoorbeeld het Syndroom van Asperger.

Het is ook succesvol in het werken met mensen met angst, paniek, emotionele onevenwichtigheden, gedragsproblemen, schizofrenie, Parkinson, psychose en PTSS.

 

Bewegingen om reflexen te integreren:

Reflexintegratie

Rhythmic Movement Training vormt de basis voor het optimaliseren van onze bewegingen en het integreren van de reflexen. Het is al toe te passen bij baby’s. Bijvoorbeeld wanneer een baby maar niet om kan/leert rollen.

De bewegingen zijn effectief voor reflexintegratie, de hersenen als geheel, het optimaliseren van vaardigheden en het verminderen van stress waardoor een kind bijvoorbeeld tot leren kan komen.

 

Niet geïntegreerde reflexen kunnen worden veroorzaakt door:

  • Stress van de moeder en / of baby tijdens de zwangerschap; stuitligging, geboortetrauma en/of keizersnede.
  • Ontbreken van veel beweging in de babytijd: het kind wordt veel in een loopstoeltje, maxi-cosie of wipstoeltje gezet.
  • Ziekte, trauma, verwonding of chronische stress.
  • Complicaties met vaccinaties.
  • Dieet onevenwichtigheden of gevoeligheden.
  • Reflexen die zijn geïntegreerd in de kindertijd kunnen later opnieuw activeren als gevolg van trauma, verwonding en stress. 
 

Het belang van het integreren van de reflexen:

reflexintegratiePrimitieve reflexen zijn automatische bewegingen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de controle over het hoofd, spierspanning en sensorische integratie. Zij vormen de basis van onze lichaamshouding, de levenslange reflexen. Deze primitieve reflexen ontstaan veelal in de baarmoeder en in de babytijd en worden geïntegreerd als de bewegingen hun werk doen. Dan worden de bewegingen meer geoefende en gecontroleerd. Wanneer de reflexen actief blijven kunnen er veel problemen ontstaan.

Onvolledige integratie van reflexen kan een bijdragende oorzaak van ADD / ADHD, autisme, vertraging in de ontwikkeling, zintuiglijke integratie stoornissen, zicht en gehoor problemen, gedragsuitdagingen, extreme verlegenheid, gebrek aan vertrouwen en verslavingen tot gevolg hebben. Ritmische bewegingen helpen kinderen en volwassenen de reflexen te integreren.

Wilt u meer lezen over de verschillende reflexen en de problemen die het kan geven als deze niet geïntegreerd zijn..? Klik dan boven in de balk op ‘behandelingen’. Vervolgens op ‘reflexintegratie’ en daarna op ‘uitleg reflexen’. Kies vervolgens de reflex waar u meer over wilt weten. U kunt ook altijd een afspraak maken voor een intakegesprek waarin ik kan toelichten wat de Rhythmic Movement Therapy voor u of uw kind kan betekenen.

 

Werkwijze Unique Child:

mnri

Unique Child, Fleur begint met testen welke reflexen nog actief zijn. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Als blijkt dat er nog reflexen actief zijn, gaan we die reflexen met de diverse methoden waarover Unique Child beschikt integreren. 

Vooral de combinatie en het integreren van de diverse reflexintegratie methoden blijkt erg effectief!

De volgende reflexintegratie methoden worden bij Unique Child gebruikt:

  • Wilt u meer lezen over Quantum Reflex Integration (QRI)klik hier.
  • Wilt u meer lezen over de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration (MNRI), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP),  klik hier.
  • Wilt u meer lezen over Rhythmic Movement Training (RMT)lees hierboven.
  • Wilt u meer lezen over het Ontwikkelingslab van Bodymap, klik hier. 

Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de behandeling wordt er met de laser gewerkt en worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan de ouders voor thuis. Tijdens de les zijn ouders erbij aanwezig en kijken ze goed mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren.
Na 2 tot 4 weken komt uw kind terug en wordt er bekeken hoe het nu gaat met de reflex en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.

 


Wat biedt Unique Child?

  • Vanaf 1 jaar kan ik bij uw kind onderzoeken in hoeverre de reflexen nog actief zijn.
  • Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag ongeveer 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 2 à 4 weken geoefend. Daarna komt u weer terug om de vorderingen te bekijken, waarna nieuwe oefeningen worden aangeleerd.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de behandeling.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

Unique Child, Fleur is gecertificeerd voor Rhythmic Movement Training (RMT). Ze is tevens in opleiding tot Instructor.

Ze heeft de volgende onderdelen behaald:

– RMT 1 en 2
– RMT 3
– Face to Fear

 

Voor meer informatie kijk op: www.rhythmicmovement.com