Home   Reflexintegratie – Quantum Reflex Integration (QRI)

Reflexintegratie – Quantum Reflex Integration (QRI)

Meld aan voor intakegesprek!
De Quantum Reflex Integration, Cold Laser Therapie wordt gebruikt om reflexbanen en acupressuurpunten te stimuleren met de bedoeling om neurologische primaire reflexen die nog niet zijn geïntegreerd, alsnog te integreren. Correctie van de reflexen kan leiden tot aanzienlijk verbeterd fysiek functioneren en verdere mentale ontwikkeling.
quantum reflex integration

Wie heeft er profijt van deze therapie?

Kinderen en volwassenen met specifieke uitdagingen in leren en gedrag op het gebied van: ADD / ADHD, dyslexie, autisme, cerebrale parese, NLD, motorische problemen, houdingsproblemen, emotionele en gedragsproblemen.

 

Actieve reflexen:

Elke baby die wordt geboren beschikt over een heleboel aangeboren impulsieve bewegingen. Deze bewegingen noemen ze de reflexen. Die zijn al vroeg tijdens de zwangerschap ontstaan of ontstaan na de geboorte. Die bewegingen zijn nodig om bijvoorbeeld de bevalling goed door te komen, om te overleven en jezelf te beschermen gedurende de eerste maanden van je leven.

Zo heb je onder andere de zuigreflex, de zoekreflex, de loopreflex en de valreflex. Iedereen heeft deze reflexen. Wanneer je de reflexen stimuleert, reageren deze automatisch.mnri

De ontwikkeling van de reflexen is het fundament van de ontwikkeling van een kind. Net zoals de ogen (visueel), de oren (auditief) en het werkgeheugen. Zie de bouwblokken hiernaast. Voor meer informatie hierover klik hier.

Op het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan.

Als de Moro Reflex niet goed geïntegreerd is, kunnen kinderen snel overprikkeld of gevoelig zijn voor visuele, auditieve, tactiele en proprioceptieve informatie. Zo kunnen sommige kinderen bijvoorbeeld niet tegen etiketten, harde geluiden, fel licht of aanrakingen.

Het gedrag of de bewegingen die het kind vertoont is het antwoord van de reflex, niet het probleem!

Wat is Quantum Reflex Integration (QRI)?

quantum reflex integrationBij Quantum Reflex Integration, afgekort QRI, worden met een (cold) laser bepaalde acupunctuurpunten en patronen op het lichaam behandeld die gelinkt zijn aan de primitieve reflexen (zoals de Moro, Spinal Galant, ATNR etc).

De laser wordt “koud” genoemd omdat de straal in de huid dringt zonder verwarmingseffect of schade. De straal kan ongeveer vijf centimeter diep in het lichaam dringen. Daar veroorzaakt zij fotochemische effecten die natuurlijke genezing bevorderen.

Cold lasers verhogen de hoeveelheid ATP (=energie) in de cel doordat de mitochondriën (energiecentrales van de cel) gestimuleerd worden. Deze lasers worden al meer dan 30 jaar wereldwijd gebruikt en ze zijn veilig bewezen in meer dan 2500 gepubliceerde studies (waaronder vele dubbelblinde, klinische onderzoeken).

Reflexen zijn automatische, onwillekeurige reacties op prikkels zoals geluid, aanraking of beweging die essentieel zijn om te overleven en zich te ontwikkelen in de baarmoeder. Normaal gesproken integreren deze reflexen bijna allemaal in de eerste drie levensjaren van een kind. Maar soms gebeurt dit niet of worden bepaalde reflexen later weer actief (bijv. door hersenschade, geboortetrauma’s, toxische belasting of ongelukken). In die gevallen belemmeren de reflexen de motorische en/of cognitieve ontwikkeling en is QRI een geweldige, makkelijke manier om de reflexen alsnog te laten integreren. 

 

Wat doen de QRI behandelingen?

quantum reflex integration

Praktijk Unique Child

QRI-behandelingen kunnen (grote) motorische, cognitieve en gedragsverbeteringen opleveren bij kinderen en volwassenen met:

  • Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie)
  • AD(H)D, NLD, Autisme
  • Allergieën
  • Cerebrale parese
  • Chronische vermoeidheid
  • Concentratieproblemen
  • Depressie
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Problemen met sensorische integratie
  • Verslavingen
  • Vertraging van de spraak-/taalontwikkeling 

NB Deze therapie is niet alléén voor mensen met (ernstige) handicaps. Ook de prestaties van ‘gezonde’ kinderen en volwassenen op school/werk of op het gebied van sport verbeteren door QRI-behandelingen.

 

Het belang van het integreren van de reflexen:

Primitieve reflexen zijn automatische bewegingen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de controle over het hoofd, spierspanning en sensorische integratie. Zij vormen de basis van onze lichaamshouding, de levenslange reflexen. Deze primitieve reflexen ontstaan veelal in de baarmoeder en in de babytijd en worden geïntegreerd als de bewegingen hun werk doen. Dan worden de bewegingen meer geoefende en gecontroleerd. Wanneer de reflexen actief blijven kunnen er veel problemen ontstaan.

Onvolledige integratie van reflexen kan een bijdragende oorzaak van ADD / ADHD, autisme, vertraging in de ontwikkeling, zintuiglijke integratie stoornissen, zicht en gehoor problemen, gedragsuitdagingen, extreme verlegenheid, gebrek aan vertrouwen en verslavingen tot gevolg hebben. Reflexintegratie helpt kinderen en volwassenen de reflexen te integreren.

Wilt u meer lezen over de verschillende reflexen en de problemen die het kan geven als deze niet geïntegreerd zijn..? Klik dan boven in de balk op ‘behandelingen’. Vervolgens op ‘reflexintegratie’ en daarna op ‘uitleg reflexen’. Kies vervolgens de reflex waar u meer over wilt weten. U kunt ook altijd een afspraak maken voor een intakegesprek waarin ik kan toelichten wat de Quantum Reflex Integration (QRI) voor u of uw kind kan betekenen. 

 

Werkwijze Unique Child:

Unique Child, Fleur begint met testen welke reflexen nog actief zijn. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Als blijkt dat er nog reflexen actief zijn, gaan we die reflexen met de diverse methoden waarover Unique Child beschikt integreren.

Vooral de combinatie en het integreren van de diverse reflexintegratie methoden blijkt erg effectief!

De volgende reflexintegratie methoden worden bij Unique Child gebruikt:

  • Wilt u meer lezen over Quantum Reflex Integration (QRI)lees hierboven.
  • Wilt u meer lezen over de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration (MNRI), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over Rhythmic Movement Training (RMT), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Ontwikkelingslab van Bodymap, klik hier. 

Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de behandeling wordt er met de laser gewerkt en worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan de ouders voor thuis. Tijdens de les zijn ouders erbij aanwezig en kijken ze goed mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren.
Na 2 tot 4 weken komt uw kind terug en wordt er bekeken hoe het nu gaat met de reflex en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.

 


Wat biedt Unique Child?

  • Vanaf 1 jaar kan ik bij uw kind onderzoeken in hoeverre de reflexen nog actief zijn.
  • Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag ongeveer 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 2 à 4 weken geoefend. Daarna komt u weer terug om de vorderingen te bekijken, waarna nieuwe oefeningen worden aangeleerd.
  • De laser straalt door kleding heen, dus alleen de schoenen hoeven uit. Als het voor een cliënt niet mogelijk is om op de behandeltafel te liggen, kan de behandeling ook in een (rol)stoel worden gegeven.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de behandeling.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

Unique Child, Fleur is gecertificeerd voor Quantum Reflex Integration level 1 en 2. 

Voor meer informatie kijk op: www.reflexintegration.net