Home   Reflexintegratie INPP:

Reflexintegratie INPP:

Meld aan voor intakegesprek! Heeft uw kind moeite met concentratie, lezen, schrijven, rekenen en/of motorische problemen?
 
De oorzaak hiervan zou Neuro Ontwikkelings Vertraging (NOV) kunnen zijn, waardoor geen automatische controle over de balans en motorische vaardigheden is ontwikkeld. Hierdoor kunnen veel aspecten van het leren negatief worden beïnvloed. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief of ongehoorzaam. Ook kunnen er gedragsstoornissen ontstaan, denk daarbij aan symptomen van ADHD, ADD of stoornissen in het autistisch spectrum. Ook kunnen er leerproblemen ontstaan bij het lezen, schrijven en rekenen. 
 

Symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid

van ongeremde primitieve reflexen:

  • Het kind zit het liefste op één of beide benen.primitieve reflexen
  • Tijdens het schrijven ligt het hoofd van het kind bijna op de tafel.
  • Het hoofd wordt ondersteund et de niet schrijvende hand.
  • Het handschrift buigt naar beneden of boven aan het einde van de zin.
  • Tijdens het overschrijven worden er herhaaldelijk fouten gemaakt.
  • Het kind gebruikt de vinger of een liniaal tijdens het lezen of overschrijven.
  • Het overschrijven van het bord of uit een boek gaat erg langzaam.
  • Het kind heeft een verkrampte of onvolwassen pengreep.
  • Het kind kind ‘hangt’ altijd in de stoel met het hoofd achterover en de benen uitgestrekt.
  • Het niet kunnen stilzitten of niet kunnen stoppen met praten of geluiden maken.
  • Schrikken van harde geluiden.
  • Bij het fietsen draait het stuur bij omkijken mee.
  • Het kind plast boven de leeftijd van 5 jaar nog regelmatig in bed of in de broek.
  • Lezen gaat langzaam.primitieve reflexen
  • Tijdens het lezen beweegt hoofd mee met de gelezen woorden.
  • Het kind is ‘onhandig’, gooit bv. vaak drinken om.
  • Het kind kan niet of moeilijk: zwemmen, ballen vangen, fietsen, huppelen, gedifferentieerde bewegingen maken, touwtjespringen of evenwichtsspelletjes.
  • Letters en cijfers worden omgekeerd opgeschreven. Bijvoorbeeld b/d verwisseling. (asymetrische-tonische nekreflex)

Actieve reflexen:

Elke baby die wordt geboren beschikt over een heleboel aangeboren impulsieve bewegingen. Deze bewegingen noemen ze de reflexen. Die zijn al vroeg tijdens de zwangerschap ontstaan of ontstaan na de geboorte. Die bewegingen zijn nodig om bijvoorbeeld de bevalling goed door te komen, om te overleven en jezelf te beschermen gedurende de eerste maanden van je leven.

Zo heb je onder andere de zuigreflex, de zoekreflex, de loopreflex en de valreflex. Iedereen heeft deze reflexen. Wanneer je de reflexen stimuleert, reageren deze automatisch.mnri

De ontwikkeling van de reflexen is het fundament van de ontwikkeling van een kind. Net zoals de ogen (visueel), de oren (auditief) en het werkgeheugen. Zie de bouwblokken hiernaast. Voor meer informatie hierover klik hier.

Op het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan.

Als de Babinski Reflex niet goed geïntegreerd is, kunnen kinderen een onderontwikkeld evenwichtsstysteem opbouwen. Ze kunnen moeite hebben met de grove motoriek, verzwikken snel hun enkels, slijten de schoenzolen aan 1 kant af, kramp in de benen of voeten of ze lopen letterlijk op de tenen.

Het gedrag of de bewegingen die het kind vertoont is het antwoord van de reflex, niet het probleem!

Kinderen waarbij deze ongeremde primitieve reflexen nog aanwezig zijn, hebben vaak leerproblemen.

Als u dit bij uw kind ziet, kan dat duiden op het nog aanwezig zijn van ongeremde primitieve reflexen. Primitieve reflexen zijn automatische ‘stereotiepe’ bewegingen die een baby gemaakt moet hebben om een normale neurologische ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel mogelijk te maken. Deze ontwikkeling is belangrijk om later fijn motorische bewegingen te kunnen maken bij het schrijven en geen storing in de zintuigen zoals de ogen en oren te hebben.

primitieve reflexen

Een voorbeeld:

Bijvoorbeeld bij het nog aanwezig zijn van de Asymmetrische Tonische Nek Reflex kan het kind moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven:

Door de aanwezigheid van deze reflex strekt het kind automatisch de arm en opent het de hand als er naar het boek dat op tafel ligt gekeken wordt. Als er dan geschreven moet worden, is dat met zo’n gestrekte arm en geopende hand erg lastig om netjes te schrijven. Gevolg: verkrampte hand en onleesbaar handschrift!

Deze reflex zorgt er ook voor, dat het passeren van de ‘middellijn’ van het lichaam moeizaam is. Dit is wel wat er bij het lezen constant gaande is; de ogen gaan van links naar rechts. Kinderen met deze reflexrestant bewegen vaak met hun hoofd mee bij het lezen.

Deze reflex heeft ook gevolgen voor het rekenen. Heel vaak hebben kinderen waarbij deze reflexrestant nog aanwezig is, een slechte oogsamenwerking. Immers, het lichaam heeft een linker-en een rechterhelft die nog niet optimaal samenwerken. In elke lichaamshelft is natuurlijk een oog aanwezig. Die doen allebei keurig hun werk, maar het optimaal samenwerken kan zomaar verstoord zijn door deze ATNR. 
Als de ogen niet goed samenwerken, is de kans op een verstoord ruimtelijk zicht groot. Als een kind de ruimte om hem/haar heen anders ervaart dan de werkelijkheid, ontstaat er een ook een verstoord ruimtelijk INzicht. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden om te leren rekenen. 
Voor, achter, links, rechts, etc. zien er anders uit. Dan is het leren van begrippen als eerste, laatste, etc. ook lastig. Rekenen bestaat alleen maar uit dit soort begrippen en volgordes. 
Het is dus heel belangrijk om te weten hoe de oogsamenwerking en het ruimtelijk zicht en INzicht is bij kinderen met rekenproblemen. De aanwezigheid van deze reflexrestant kan voor deze belemmeringen zorgen.

Dit zijn nog maar de gevolgen van de restanten van 1 bepaalde reflex. Moet je nagaan wat het betekent voor het kind als er nog meer reflexen aanwezig zijn..

Werkwijze Unique Child:

mnri

Unique Child, Fleur begint met testen welke reflexen nog actief zijn. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Als blijkt dat er nog reflexen actief zijn, gaan we die reflexen met de diverse methoden waarover Unique Child beschikt integreren. 

Vooral de combinatie en het integreren van de diverse reflexintegratie methoden blijkt erg effectief!

De volgende reflexintegratie methoden worden bij Unique Child gebruikt:

  • Wilt u meer lezen over Quantum Reflex Integration (QRI)klik hier.
  • Wilt u meer lezen over de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration (MNRI), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over Rhythmic Movement Training (RMT)klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) lees hierboven.
  • Wilt u meer lezen over het Ontwikkelingslab van Bodymap, klik hier. 

Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de behandeling wordt er met de laser gewerkt en worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan de ouders voor thuis. Tijdens de les zijn ouders erbij aanwezig en kijken ze goed mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren.
Na 2 tot 4 weken komt uw kind terug en wordt er bekeken hoe het nu gaat met de reflex en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.

 


Wat biedt Unique Child?

  • Vanaf 1 jaar kan ik bij uw kind onderzoeken in hoeverre de primitieve reflexen onder controle zijn gebracht.
  • reflexoefeningHet is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag ongeveer 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 2 à 4 weken geoefend. Daarna komt u weer terug om de vorderingen te bekijken, waarna nieuwe oefeningen worden aangeleerd.
  • Dit trainingsprogramma laat vrijwel zonder uitzondering al heel snel veranderingen in het gedrag en leervermogen van het kind zien.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de behandeling.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

Schoolprogramma: Naast op maat gemaakte trainingsprogramma’s voor individuele kinderen biedt Unique Child scholen de mogelijkheid om leerlingen in groep 2 te laten screenen op de aanwezigheid van de ongeremde primitieve reflexen.
Tevens is het mogelijk Unique Child in te schakelen voor het geven van een serie oefeningen gedurende 1 jaar aan een hele klas, bij voorkeur aan groep 2. Hiermee worden de leerlingen optimaal voorbereid voor het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.
Neem voor meer informatie contact op.