Home   Mijn visie op leer- en gedragsproblemen:

Mijn visie op leer- en gedragsproblemen:

Kwaliteiten:“Sterke kanten van het kind gebruik ik om de zwakke kanten te versterken!”                                                                                              

Binnen Unique child ga ik uit van het belang van het kind. Vanuit openheid, nieuwsgierigheid en grote betrokkenheid werk ik oplossingsgericht.

Dat wil zeggen dat ik de vraag van het kind centraal stel en samen met het kind, de ouders en eventueel de school nadenk over mogelijkheden en oplossingen om de leer- en gedragsproblemen aan te pakken. Ik zoek steeds de best passende oplossing voor de toevertrouwde vraag.

leer- en gedragsproblemen

Daarbij ga ik uit van de kwaliteiten van het kind en zijn omgeving.
Ik heb als doel om kinderen met leer en gedragsproblemen verder te helpen zodat het welbevinden en de schoolprestaties verbeteren.

Ik werk met zeer veel enthousiasme, plezier en nieuwsgierigheid samen met de kinderen om naar oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden waar zij tegen aan lopen.