Home   Meting van de visuele functies:

Meting van de visuele functies:

vision-test

Unique Child wil altijd op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem. Waarom komt dit kind niet tot lezen, spellen of rekenen? Heel veel informatie komt binnen via de ogen. Het kan zijn dat er in de visuele vaardigheden een belemmering zit. Dat de ogen bijvoorbeeld niet goed samenwerken of dat 1 oog wat hoger richt dan de ander. 

Als er moeilijkheden zijn met de visuele vaardigheden dan kan dat problemen geven op het gebied van lezen, spellen, rekenen, ruimtelijk (in)zicht en het begrijpen en verwerken van informatie. Zelfs op een intelligentie test kan een kind performaal lager scoren door problemen met de visuele vaardigheden. 

Unique Child, Fleur start altijd met een meting van de visuele functies van uw kind om te achterhalen of dit de oorzaak is van het leer- of concentratieprobleem.

Dit wordt onder andere met de volgende onderzoeksinstrumenten gedaan:

meting van de visuele functies1. De NV-100:  

Met dit apparaat kunnen we kijken naar horizontale forie, astigmatisme, balans tussen de ogen, fixatie disparatie, verticale forie en het dichtbij zicht.

2. Bioptor:

meting van de visuele functies

De bioptor is een meetinstrument dat het samenwerken van de ogen ‘veraf’ en ‘dichtbij’ test en ook test op kleurenblindheid. Tevens wordt er op horizontale en verticale forie getest.

Daarnaast worden cheiroscopische tekeningen afgenomen. Uit het cheiroscopisch tekenen kunnen richtproblemen, ruimtelijk zicht, oogsamenwerkingsproblemen, oog-hand coördinatie en cognitieve verwerking van informatie herleid worden. 

 

meting van de visuele functies3. Afname van het Visuomotorisch onderzoeksschema:

Hiermee wordt er gekeken naar de lateralisatie, saccades (oogsprongen), de oogvolgbeweging, scannen, perifere zicht, accommoderen, convergeren en het richten van de ogen.

 

meting van de visuele functies4. Flippers:

Met flippers kunnen we het scherpstellen en accommoderen testen.  Het is belangrijk dat men op iedere gewenste afstand gedurende langere tijd scherp kan blijven zien zonder moe te worden, zowel veraf als dichtbij. Daarnaast is het belangrijk dat men vlot van kijkafstand kan wisselen van veraf naar dichtbij of andersom, zonder een wazig of dubbel zicht te krijgen. Dit is belangrijk bij bijvoorbeeld: autorijden, sporten of het overschrijven van een tekst van het schoolbord.  Als je een slecht accommodatievermogen hebt, kun je last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen en weerzin hebben in visuele activiteiten.

 

meting van de visuele functies5. Campimeter:

Met de campimeter wordt het visuele veld in kaart gebracht. Vaak zie je dat kinderen met ADHD een te breed visueel veld hebben. Je kunt ook een te smal visueel veld hebben waardoor je bijvoorbeeld de tekst op een bladzijde niet kunt overzien. 

 

6. Ruimtelijk (in)zicht:

meting van de visuele functiesTijdens deze test wordt het ruimtelijk zicht gemeten. Zonder ruimtelijk zicht is er geen of beperkt ruimtelijk inzicht. Het een komt voort uit het ander. Als er door wat voor oorzaak ook een afwijking in het ruimtelijk zicht is, dan heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee onder andere voor het leren rekenen.

Deze kinderen hebben vaak moeite met doolhoven, figuren afmaken, voor- en achtergrondinformatie scheiden. De performale onderdelen van een intelligentie test. Het kan ook zijn dat het kind angstig is op een schoolplein of in de gymzaal. Je ziet deze kinderen vaak het liefst langs de wand lopen, omdat ze de ruimte anders ervaren. Het kan ook zijn dat een kind onhandig is, zich vaak stoot of bijvoorbeeld zijn beker omstoot.

7. Nog actieve reflexen?

meting van de visuele functiesDaarnaast speelt de neurologische ontwikkeling een rol. Nog actieve reflexen kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. Daarom is het aan te bevelen om uw kind ook te laten screenen op nog actieve reflexen. Indien er nog reflexen actief zijn is het aan te bevelen om deze eerst te integreren anders blijven ze het leren in de weg staan. Voor meer informatie, klik hier. 

Werkwijze Unique Child:

1. Eerst meldt u zich aan bij Unique Child als u de klachten herkent die vermeld staan op de website. Voor een overzicht van de klachten, klik hier.
2. Fleur neemt een visuele screening af om de visuele vaardigheden te beoordelen. Als er een afwijking geconstateerd wordt wordt u doorverwezen naar een Functioneel Optometrist. Ik werk samen met twee Functioneel Optometristen: Robert Kock, van Kock Bril Shop in Nijmegen en Rob Gevers van Oogbalans in Berlicum.
3. De Functioneel Optometrist start met een onderzoek naar de gezondheid van de ogen. Bij de meting wordt de gezichtsscherpte (het vermogen om scherp te zien) en de kwaliteit van de samenwerking van de ogen beoordeeld. Een Functioneel Optometrist kijkt naar de visuele functies in relatie tot leer- en gedragsproblemen.
4. Als er een visuele disfunctie wordt geconstateerd, geeft de Functioneel Optometrist aanvullend door op welke gebieden er gewerkt moet gaan worden. Dan kan er gestart worden met de visuele training bij Unique Child. Voor meer informatie over de visuele training, klik hier. 
5. Afhankelijk van de problematiek is de visuele training een aantal keer. Na afloop volgt een nameting in de praktijk Unique Child en/of bij de Functioneel Optometrist om te kijken wat de verbeteringen zijn.

 

 Wat biedt Unique Child? 
   

  • De visuele training is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar.
  • De training is individueel en is afhankelijk van de aard van de problemen.
  • Iedere dag (kort) oefenen is cruciaal.
  • Klik hier voor de tarieven.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.