Home   Lees- en spellingproblemen beelddenkers:

Lees- en spellingproblemen beelddenkers:

Kun je het leestempo in de klas niet bijhouden?Maak je veel fouten op een dictee tijdens spelling?
Schrijf je bijvoorbeeld ‘peil’ i.p.v. ‘pijl’ op je dictee?

Deze lees- en spellingproblemen kunnen komen doordat je een beelddenker bent.lees- en spellingproblemen

Dit kan 2 oorzaken hebben:
 • Beelddenkers gaan voor de vorm en niet voor de inhoud. Of ze nu ‘peil’ of ‘pijl’ hebbben geschreven, dat maakt voor hen niet zoveel uit. Je begrijpt het toch wel, denken ze.
 • Het kan ook komen doordat ze het woordbeeld niet op slaan, maar het plaatje dat erbij hoort. Als een kind het woord pijl moet gaan schrijven, ziet hij het plaatje van een pijl in zijn hoofd. Het kind is dan teveel met het plaatje bezig waardoor hij het woord onvoldoende analyseert. Het kind zal moeten leren om het woord in klanken te analyseren en het woordbeeld op te slaan i.p.v. het plaatje.

Hieronder wordt het met plaatjes nog eens geïllustreerd en uitgelegd:

lees- en spellingproblemen

1. Een kind heeft zichzelf niet geleerd om van gelezen woorden een innerlijk woordbeeld te maken.
 

2. Een spellingregel onthouden is voor een taaldenker relatief eenvoudig. Hij kan de regel (als gesproken woorden) in gedachten herhalen.

 

Een beelddenker moet zich een beeld vormen van de spellingregel en dit blijkt een stuk lastiger. Welk beeld kun je immers vormen bij de regel: ‘Hoor je na een korte klank ‘gt’, dan schrijf je meestal ‘cht’. 

3. Een kind is teveel bezig met de betekenis of het plaatje van een woord en analyseert onvoldoendede details die hij in een woord hoort zoals korte en lange klinkers.

lees- en spellingproblemen

 

De lees- en spellingtraining voor beelddenkers leert je:

 • Hoe jij leert als beelddenker.
 • Inzicht te krijgen in hoe jouw hersenen werken.
 • STERKerSTAAN in de wereld, middels een aantal oefeningen uit de training “Schoolbasis Beeld en Brein”.
 • Het werken met beide hersenhelften door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen (je ogen, je oren, je lichaam) te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Dit doen we op verschillende manieren, één ervan is het meskeren. Voor meer informatie, klik hier.
 • Woorden te analyseren in klanken middels de PI-spello methode. Omdat beelddenkers woorden vaak opslaan als een plaatje of één klank, hebben ze geen gevoel voor de analyse van het woord, de losse klanken. Pi-Spello leert het kind klanken (en klankstukjes) binnen een woord te herkennen en leert deze klanken en klankstukjes door het gebruik van kleuren, om te zetten in de juiste tekens en woorddelen.
  Daarnaast gebruik ik gekleurde blokken om een woord op te bouwen. Door gebruik te maken van blokken, ervaart het kind echt handelend waaruit het woord is opgebouwd.
  Daarnaast zijn beelddenkers vaak erg tactiel ingesteld.
  De Pi-spello methode maakt gebruik van de sterke kanten van beelddenkende kinderen: goede visueel-analytische vaardigheden. De klank omzetten in kleur bevordert het rustig nadenken over de klankstructuur van het woord. De klank omzetten in een teken, of tekens in kleur verduidelijkt de toepassing van een spellingregel. De directe koppeling van de klank aan een kleur activeert de toepassing van de nodige spellingregel: bij de lange klank (geel) hoort een andere regel dan bij de korte klank (groen) of het Sufferdje (roze). Zie het voorbeeld hieronder:pi-spello
 • Een woord op te slaan als woordbeeld in plaats van een plaatje. Met een online-trainingsprogramma van de training “Ik leer anders.” worden alle woordpakketten van spelling van school visueel opgeslagen.
 • Daarnaast leer je de spellingregels met de Pi-spello methode doormiddel van een plaatje te onthouden. Alle spellingregels worden visueel aangeboden. Je krijgt de spellingregels mee  naar huis in een mapje. Heel handig om ook mee naar school te nemen. Voor beelddenkers werkt deze methode beter dan de F&L-methode die niet met plaatjes voor de spellingregels werkt.

Spellingonderzoek:

Ook na veel oefenen lukt het spellen bij uw kind nog steeds niet, dit kan veel frustratie geven. Wilt u ook weten waarom dit maar niet wil lukken..? Dan kan Unique Child dit onderzoeken.
Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het spellingonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Unique Child, biedt namelijk verschillende methodes aan om te leren spellen.
Wilt u meer informatie over het spellingonderzoek, klik hier. 
 

   Wat biedt Unique Child?

  • De lees-en spelling training is bestemd voor kinderen vanaf groep 3.
  • De training wordt individueel gegeven.
  • De methode is voor het kind goed te gebruiken naast de gebruikte methode op school. Het is altijd mogelijk om een gesprek te plannen op school om de werkwijze van de methode uit te leggen en te laten zien.
  • Na aanmelding en een intakegesprek, start ik met het afnemen van het beelddenkonderzoek om vast te stellen wat het basisprobleem is en of dit de begeleiding is die het kind nodig heeft. Voor meer informatie over het beelddenkonderzoek, klik hier.
  • Na het onderzoek volgt een gesprek met de ouder(s) om de resultaten te bespreken.
  • Als blijkt dat het kind een beelddenker is kan gestart worden met de lees- en spellingtraining.
  • Het instapniveau waarop we kunnen beginnen is bepaald tijdens het beelddenkonderzoek.
  • Na iedere les krijgt het kind thuiswerkopdrachten, omdat lezen en spelling onder de knie krijgen inoefening vraagt. Het thuiswerk staat voor de beelddenker per week overzichtelijk in een plan.
  • Er wordt gewerkt in blokken van 12 lessen.
  • Tijdens de 12e les wordt het kind getoetst en wordt bekeken wat de vooruitgang is.
  • Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten besproken en wordt er bepaald of de training voor 12 weken wordt voortgezet of dat de begeleiding stopt.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Om de training te kunnen starten heeft het kind voor de eerste 12 lessen een lespakket nodig. Dit is voor een bedrag van 265 euro te bestellen bij Unique Child.
  • Zie de foto hieronder waar het pakket onder andere uit bestaat:
    

   lees- en spellingproblemen

  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.