Home   Leerstijlentest:

Leerstijlentest:

De Amerikaanse psycholoog en neuroloog Howard Gardner zegt dat er acht soorten intelligenties zijn. Wij kunnen er van uit gaan dat ieder kind tot op zekere hoogte de beschikking heeft over elk van de acht vormen van stijlen waarbij een leerstijl de voorkeur heeft. Het zal echter niet altijd de leerstijl zijn waarin wordt lesgegeven op school.

De acht leerstijlen zijn:

1. Verbaal-linguïstisch (in kindertaal: woordknap)
Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen

leerstijlentest

2. Logisch-mathematisch (in kindertaal: rekenknap)
logisch denken, cijfers, experimenteren

3. Visueel- ruimtelijk (in kindertaal: beeldknap)
tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven

4. Muzikaal- ritmisch (in kindertaal: muziekknap)
muziek luisteren, maken, componeren, herkennen

5. Lichamelijk- kinesthetisch (in kindertaal: beweegknap)
lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans

6. Naturalistisch (in kindertaal: natuurknap)
dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen

7. Interpersoonlijk (in kindertaal: mensknap)
zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven

8. Intrapersoonlijk (in kindertaal: zelfknap)
eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Op school wordt er vooral met leerstijl 1 en 2: de verbaal-linguïstische en logische-mathematische intelligentie gewerkt. Als een kind op het gebied van lezen, spelling, rekenen (automatiseren) en op het gebied van het auditief geheugen problemen heeft, dan is het raadzaam om te gaan zoeken naar de leerstijlen van het kind.
Een andere aanpak zou kunnen zijn: zingend rekenen, kleiend lezen en klimmend tafels oefenen wat tot verrassende resultaten kan leiden.
Het kind kan vaak perfect aangeven hoe het wél graag leert.

Beelddenkers leren juist beter en sneller op een andere manier:

Bij beelddenkers is de visuele leerstijl vaak sterk ontwikkelt. Zij hebben dan ook behoefte om op een andere manier les te krijgen.


Wat biedt Unique Child?
  • Leerstijlenonderzoek: Om er achter te komen welke leerstijl bij uw kind dominant is, is het mogelijk om een leerstijlentest af te laten nemen bij Unique Child. Gedurende het onderzoek van 30 minuten bekijk ik welke leerstijl dominant is. In een gesprek krijgt u in een overzichtelijke uitgewerkte grafiek te zien welke leerstijl het beste bij het kind past.

  • Aan de hand van de dominante leerstijl zal ik tips en adviezen geven over hoe het kind het beste kan gaan leren.
  • Het onderzoek is bestemd voor kinderen vanaf groep 3 t/m de leeftijd van 15 jaar.
  • Het onderzoek wordt individueel afgenomen gedurende 45 minuten.
  • Klik hier voor de tarieven.
  • Completer beeld: Het is ook mogelijk om een nog completer beeld te krijgen tijdens het beelddenkonderzoek. Een onderdeel daarvan is het leerstijlenonderzoek.