Home   Huiswerkbegeleiding Nijmegen:

Huiswerkbegeleiding Nijmegen:

Zoek je iemand die kan helpen bij het plannen en leren van huiswerk? Unique Child kan je leren leren!
Naast plannen, uitleggen en overhoren, gaan we op zoek naar de manier waarop jij het best informatie verwerkt.
Samen nemen we leerstrategieën en geheugentechnieken door, zodat je informatie kunt opslaan in je langetermijngeheugen.
Deze manier van huiswerkbegeleiding zorgt dat je tevreden en zelfverzekerd aan een toets te begint!
 

De leerlingen hebben vaak: Meld aan voor intakegesprek! 

 • Moeite met plannen en structureren van hun huiswerk.
 • Onvoldoendes voor overhoringen en proefwerken.
 • Een extra stimulans nodig om thuis het huiswerk goed te maken en leren.
 • Veel moeite met het maken van werkstukken en spreekbeurten.
 • Een onzekere houding t.o.v. huiswerk en zijn behoorlijk zenuwachtig voor een toets of spreekbeurt.

Tijdens de huiswerkbegeleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

 • huiswerk leren plannenhuiswerkbegeleiding Nijmegen
 • agenda gebruiken
 • bijsturen van leergedrag
 • controleren
 • voortgang bijhouden
 • weten wat er van je verwacht wordt
 • leerstrategieen: hoe leer je?
Wil je ook leren hoe je effectief teksten kunt lezen, begrijpen en samenvatten, dan is de Training: “Beeld en Brein® jeugd 12+” iets voor jou! Veel scholieren hebben moeite met begrijpend lezen en tekstverklaring. Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, zijn noodzakelijk bij het lezen en leren. De training leert je om Beeld en Brein®-Kaarten te maken. Dat zijn kleine posters waarop al je leerstof voor een toets is samengevat door middel van lijnen, schema’s, woorden en tekeningen. Op deze manier leer je sneller, effectiever en vooral leuker. Ook helpen de kaarten om je werkstuk, spreekbeurt of boekverslag te maken.
Voor meer info over de Training Beeld en Brein® jeugd 12+, klik hier.
 

Wat biedt Unique Child?

  • Een zeer persoonlijke benadering, waarbij veel aandacht is voor het individuele kind. Het is mogelijk om de begeleiding individueel te krijgen of in kleine groepen. De groepen blijven bewust klein, maximaal 4 leerlingen. Ik vind het heel belangrijk dat een kind zo zelfstandig mogelijk zijn of haar huiswerk leert plannen, maken en leren. Hierbij wil ik aansluiten bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Deze uitdaging voor mijzelf en voor het kind moet leiden tot zelfstandiger werken en betere prestaties. Hierdoor zal het kind zich weer veel beter in “zijn vel voelen zitten”.
  • Regelmatig contact en overleg met ouders: mijn begeleiding begint met een gratis kennismakingsgesprek van een half uur met de ouders en leerling. Op basis van uw wensen en informatie bespreken we wat ik voor uw kind kan doen, hoe vaak en hoe lang uw kind per week zal komen. We maken kennis, bespreken de hiaten en bepalen wat de doelen zijn voor de komende weken.
  • Werkwijze: we plannen voor twaalf weken bijeenkomsten, van minimaal één uur op een vast moment in de week. Bij meerdere bijeenkomsten per week zie je vaak meer effect. Uiteraard wordt verzocht om de eigen boeken mee te nemen. Het is aan te raden om een gestructureerde agenda via Unique Child te kopen, zodat daar samen in gepland kan worden. Unique Child verzorgd de rest van de materialen die nodig zijn om tot leren te komen.
  • Vorderingen volgen: wekelijks kunt u de vorderingen van uw kind digitaal volgen middels het onlinebeveiligde programma Google. Waarop u thuis kunt inloggen. Daarop houd ik bij waaraan we gewerkt hebben en wat opviel. Uw kind werkt met een gestructureerde agenda, welke middels Unique Child is aan te schaffen en waarop u precies kunt zien of uw kind zijn werk af heeft. Na 12 weken bespreken we middels een evaluatiegesprek of de doelen behaald zijn en of en nog meer behoefte is aan begeleiding. De huiswerkbegeleiding kan op verzoek meerdere series van 12 weken in beslag nemen.
  • De begeleiding vindt in blokken van 12 weken plaats, in overleg 1 of meerdere keren per week, minimaal 1 uur per keer.
  • De huiswerkbegeleiding wordt in kleine groepjes gegeven (max. 4 kinderen) of individueel.
  • Een gestructureerde agenda kost € 25,- inclusief 3 markeerstiften.
  • De kosten bij groepsbegeleiding bedragen € 20,- per kind per uur, inclusief iets te drinken.
  • De kosten bij individuele begeleiding bedragen € 50,- per kind per uur, inclusief iets te drinken.
  • Voor aanmelden of meer informatie over startdata neem contact op. Op ieder gewenst moment is het mogelijk om te starten!