Home   Hoe werk ik?

Hoe werk ik?

leerprobleemUnique Child start de begeleiding altijd met een intakegesprek waarin we bepalen wat de hulpvraag is en welke intake onderzoeken er plaats kunnen gaan vinden om het leerprobleem in kaart te brengen. Vooraf aan het intakegesprek heeft u een intake formulier ingevuld, zodat ik mij goed kan voorbereiden op het gesprek. We onderzoeken wat de basis van het probleem is.

 

Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!

 

Intake onderzoek:

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een keuze gemaakt uit:
Losse onderzoeken:

   • Screening reflexrestanten: Heeft uw kind moeite met concentratie, lezen, schrijven, rekenen en/of motorische problemen? De oorzaak hiervan zou Neuro Ontwikkelings Vertraging (NOV) kunnen zijn. Meer info, klik hier.
   • Visuele screening + Screening Ruimtleerprobleem - biopterelijk (in)zicht: Is er sprake van Dyslexie of Fixatie Disparatie? Meer info, klik hier. In hoeverre is het ruimtelijk inzicht ontwikkeld of zijn er afwijkingen in het ruimtelijk zicht. Meer info, klik hier.
   • Auditieve screening: Is er een probleem met de auditieve informatieverwerking? Meer info, klik hier.
   • Werkgeheugen onderzoek: Unique Child kan testen of het werkgeheugen de oorzaak is waarom uw kind leerproblemen heeft. Als uw kind bijvoorbeeld maar spellend blijft lezen of de tafels maar niet kan onthouden bij rekenen of de instructies op school niet kan volgen of onthouden. Meer info, klik hier. 
   • Didactisch onderzoek: Geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind. Op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en intelligentie. Maar al te vaak komen specifieke denkpatronen/strategieën van het kind naar voren die in de klassensituatie verborgen bleven. Meer info, klik hier.
   • Leerstijlenonderzoek: Welke leerstijl is dominant. Meer info, klik hier.
   • Geheugenonderzoek: Geeft de sterke en zwakke leeringangen van het auditief-, lees-, visueel- en kinesthetisch geheugen. Meer info, klik hier.
   • Dominantie test: Geeft aan welk oor, oog, hand en voet dominantie zijn. Deze sensomotorische voorkeuren zijn in relatie tot de hersenhelft voorkeur de DominantieMatrix waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het Matrixprofiel verbonden zijn. Meer info, klik hier.
   • Het wereldspel: Geeft aan of uw kind een beelddenker is. Het laat de cognitieve en affectieve aspecten van de ontwikkeling van het kind zien. Meer info, klik hier.

  Complete onderzoeken:

   • Ontwikkelingslab onderzoek: Geeft aan welke ontwikkelingsvaardigheden al beheerst worden. Voor meer informatie, klik hier.
   • Onderzoek 4 fundamenten: Als u wilt weten of de fundamenten voor het leren aanwezig zijn.
   • Compleet onderzoek: Voor als u een compleet, breed en duidelijk beeld wilt krijgen. Meer info, klik hier.
   • Compleet onderzoek Kleuter: Het is tevens mogelijk om het onderzoek bij een kleuter uit groep 2 af te nemen. Dit is een ander onderzoek. Voor meer informatie, klik hier.
   • Leesonderzoek: Blijft uw kind maar spellend lezen of maakt uw kind veel fouten tijdens het lezen? Wilt u weten hoe dit komt?
   • Spellingonderzoek: Ook na veel oefenen lukt het spellen bij uw kind nog steeds niet, dit kan veel frustratie geven. Wilt u ook weten waarom dit maar niet wil lukken..? Meer info, klik hier.
   • Rekenonderzoek: Heeft uw kind moeite met het automatiseren van de sommen of het onthouden van de tafels en wilt u weten hoe dit komt? Meer info, klik hier.
   • Dyslexie Screening Test (DST): Meer info, klik hier.
   • Dyscalculie Screening Test: Meer info, klik hier. 

Aan het eind van het intake onderzoek bespreek ik de bevindingen met de ouder(s). U ontvangt ook een uitgebreid onderzoeksverslag bij de complete onderzoeken.

Behandeling:

In overleg met de ouder(s) wordt na het intake onderzoek een begeleidingstraject uitgezet.
Tijdens het gesprek worden hier adviezen over gegeven.