Home   Geheugenonderzoek:

Geheugenonderzoek:

Hoezo onthouden?

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: je komt iemand tegen en wordt hartelijk begroet door deze persoon. Hij begint een uitgebreid gesprek. Het zweet breekt je uit en er gaat door je heen: Wie is dit ook alweer? Je piekert je suf maar de naam wil je niet te binnen schieten.
Of dit: je bent in de kamer bezig met een klus en je hebt iets nodig dat in een andere ruimte ligt. Tegen de tijd dat je in die andere ruimte bent, denk je: wat moest ik ook alweer halen?Ons geheugen laat ons wel eens in de steek. En dat is maar goed ook, want stel je voor dat we alles wat we meemaken, zien en horen, zouden moeten onthouden. Gelukkig kunnen en mogen we een heleboel vergeten. 
 

Hoe werkt ons geheugen?

We doen een beroep op ons geheugen als we iets willen onthouden. Om goed te kunnen onthouden moeten we informatie kunnen opnemen, opslaan en weer terughalen.
Informatie opnemen doen we met onze zintuigen. Alle zintuigen zijn hierbij betrokken. Maar ieder mens heeft zo zijn eigen voorkeur voor welk zintuig hij gebruikt om informatie op te nemen. De ene persoon doet dit het best als hij iets hoort en ernaar kan luisteren, een ander wil het altijd eerst zien. Maar er zijn ook mensen die het best leren door aanraking; zij moeten iets gevoeld hebben.

 

We hebben verschillende soorten geheugen:

geheugenonderzoek - Unique Child

  • Het auditieve geheugen heeft betrekking op wat we horen.
  • Het visuele geheugen heeft betrekking op wat we zien.
  • Het tactiele geheugen heeft betrekking op wat we voelen en aanraken.
  • Het kinestetisch geheugen heeft betrekking op iets wat we ervaren hebben.

Korte- en langetermijngeheugen:

Nadat we informatie hebben opgenomen, willen we die opslaan. Allereerst komt de informatie terecht in het kortetermijngeheugen, waar ze enkele minuten wordt vastgehouden. In deze tijd wordt gekeken wat ermee moet gebeuren. Willen we de informatie onthouden? En zo ja, waar slaan we die op in onze hersenen? Er vindt in deze minuten dus een selectie plaats. Na de selectie wordt de informatie doorgestuurd naar het langetermijngeheugen. Hier kan de informatie als we dat willen ons hele leven blijven en eventueel ook weer teruggehaald (herinnerd) worden.

Veel kinderen met een visuele disfunctie, die in beelden denken of dyslexie hebben, hebben een niet zo sterk ontwikkeld kortetermijngeheugen. Vooral het auditieve kortetermijngeheugen laat hen vaak in de steek. Dit wil dus zeggen dat ze alles wat ze horen niet goed kunnen opslaan en onthouden, hoe goed ze ook hun best doen. En dat is erg lastig als je in de klas zit en je juf of meester vertelt je iets of legt je iets uit. Ook voor jou als ouder wordt nu misschien duidelijk waarom je zoon of dochter regelmatig iets vergeet of verkeerd begrijpt. Het zijn de kinderen van wie we zeggen: het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar deze zelfde kinderen weten feilloos te vertellen waar ze drie jaar geleden op vakantie waren. Ze kunnen precies de camping beschrijven, waar hun tent stond en hoe het zwembad eruitzag. Deze informatie is afkomstig uit het visuele langetermijngeheugen, dat bij kinderen die in beelden denken of dyslectisch zijn vaak heel goed is ontwikkeld.

Het geheugen trainen:

Het geheugen is net als spieren goed te trainen. Omdat er verschillende soorten geheugen zijn, is het belangrijk dat er gericht getraind wordt en dat je dus weet waar het probleem zit.

Werkgeheugenonderzoek:

Vermoed je dat er vooral een probleem is met het werkgeheugen, dan kan dit ook onderzocht worden. Kan uw kind instructies maar niet onthouden of vraagt het telkens: “Wat moest ik ook al weer doen?” Als u uw kind bijvoorbeeld zojuist heeft gevraagd om zijn kleren boven in de wasmand te stoppen. Voor meer informatie over het werkgeheugen onderzoek, klik hier.

Wat biedt Unique Child?

  • Geheugenonderzoek: Geeft de sterke en zwakke leeringangen van het auditief-, lees-, visueel- en kinesthetisch geheugen.
  • Aan de hand van de sterke en zwakke leeringangen zal ik tips en adviezen geven over hoe het kind het beste kan gaan leren.
  • Het onderzoek is bestemd voor kinderen tussen de 5 en 15 jaar.
  • Het onderzoek wordt individueel afgenomen gedurende 45 minuten.
  • Klik hier voor de tarieven.
  • Completer beeld: Het is ook mogelijk om een nog completer beeld te krijgen tijdens het beelddenkonderzoek. Een onderdeel daarvan is het leerstijlenonderzoek.