Home   Gallery   Behandelingen:

Behandelingen:

BiopterVisueel: Dyslexie of Fixatie Disparatie? Ik vroeg mij af hoe het komt dat we steeds meer kinderen met dyslexie zien. Soms heeft wel meer dan een kwart van de kinderen in een klas een dyslexieverklaring. Uit wetenschappelijk onderzoek (van dhr. Birnbaum) komt naar voren dat 80% van de kinderen, die op dit moment als dyslectisch zijn gediagnosticeerd, eigenlijk als basisprobleem een visuele disfunctie heeft. Dat vond ik opmerkelijk en omdat mijn visie is dat ieder kind uniek is en de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen ben ik mij hier verder in gaan verdiepen. Lees meer…over Dyslexie of Fixatie Disparatie.

DSC_0058Auditief: Verwerkingsprobleem (AVP): Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies. Deze problemen worden veroorzaakt door problemen met de auditieve informatieverwerking. Lees meer…over Auditieve verwerkingsproblemen.

Reflex-integratie-2Reflextherapie: Heeft uw kind moeite met concentratie, lezen, schrijven, rekenen en/of motorische problemen?
 De oorzaak hiervan zou Neuro Ontwikkelings Vertraging (NOV) kunnen zijn, waardoor geen automatische controle over de balans en motorische vaardigheden is ontwikkeld. Hierdoor kunnen veel aspecten van het leren negatief worden beïnvloed. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief of ongehoorzaam. Ook kunnen er gedragsstoornissen ontstaan zoals ADHD, ADD of stoornissen in het autistisch spectrum. In mijn praktijk gebruik ik verschillende methodes om de reflexen te integreren. Lees meer…over de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie (MNRI), de INPP methode, de Quantum Relfex Integration (QRI) methode en de Rhythmic Movement Training.

 

werkgeheugentrainingWerkgeheugen: Unique Child kan testen of het werkgeheugen de oorzaak is waarom uw kind leerproblemen heeft. Als uw kind bijvoorbeeld maar spellend blijft lezen of de tafels maar niet kan onthouden bij rekenen of de instructies op school niet kan volgen of onthouden. Het werkgeheugen is heel goed te trainen met de Jungle Memory training. Lees meer…over de Werkgeheugentraining.

Timocco-4Motoriek en Handschrift: Verbeter je motoriek en handschrift. Timocco helpt kinderen belangrijke motorische vaardigheden verwerven. Motorische en cognitieve vaardigheden spelen een belangrijke rol in onze ontwikkeling in de kindertijd en volwassenheid. Sommige oefeningen zorgen voor het verbeteren van precieze en accurate handbewegingen. Dit zorgt tevens voor een verbetering van het handschrift. Een belangrijk oefenonderdeel is het kruisen van de middellijn. Lees meer…over Groeien met Timocco.

 

Dyslexie-Screening-Test-afbeeldingDyslexie Screening Test: Heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft dan kan Unique Child een Dyslexie Screening Test (DST) bij uw kind afnemen. Hiermee kan worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is. Lees meer…over de Dyslexie Screening Test

 

 

pi-spelloSpelling: In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende methodes om kinderen te leren spellen, afhankelijk van het basisprobleem (dyslexie of bijvoorbeeld beelddenken) kiezen we voor een passend programma. Ik ben coach woordbeeldtrainer, ik bied de methode Taal in Blokjes en een lees-en spellingtraining voor beelddenkers middels onder andere de methode Pi-Spello. Ook is het mogelijk om een spellingonderzoek uit te laten voeren om te weten wat de mogelijkheden zijn van uw kind. Lees meer…over WoordBeeldTrainer, Taal in Blokjes, Pi-Spello, Spellingonderzoek.

 

rekenenRekenen: Wil je ook gemakkelijk kunnen rekenen? Heb je dyscalculie, veel moeite met rekenen, moeite met het ruimtelijk (in)zicht of hebben ze tijdens een IQ test gezegd dat je een verbaal-performaal kloof hebt? Dan kan Unique Child je helpen. Lees meer…over Training Ruimtelijk inzicht,  Dyscalculie en rekenproblemen , Rekenonderzoek en Rekentraining voor beelddenkers.

 

zarekiDyscalculie Screening Test: Heeft u het vermoeden dat uw kind dyscalculie heeft dan kan Unique Child een Dyscalculie Screening Test bij uw kind afnemen. Hiermee kan worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyscalculie heeft. Lees meer…over de Dyscalculie Screening Test

 

Stapelbekers-RoosBodymaptrainer: Wil je de oorzaak weten waarom je kind niet goed kan rekenen, lezen, schrijven, luisteren of zich kan concentreren..?  Unique Child, Fleur kan dit onderzoeken. Als Bodymaptrainer ga ik samen met het kind én de ouders aan de slag met het ‘Ontwikkelingslab’ van Bodymap waardoor er veel leerproblemen vermeden kunnen worden. Lees meer…over Bodymaptrainer

 

DSC_0066Dominantie test: Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel. Met deze dominantie test kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er belemmerd om niet tot leren te komen. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren op school. Lees meer…over de Dominantie test

 

DSC_0024Samenwerken hersenhelften: Ik gebruik in mijn praktijk verschillende methodes en materialen om de samenwerking van de hersenhelften te stimuleren. Als deze goed kunnen samenwerken kun je pas optimaal leren! Lees meer…over het Samenwerken van de hersenhelften

 

 

wereldspelBeelddenken: Heeft uw kind moeite om mee te komen op school? Zeggen leerkrachten: “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.” Dan kan ik als gecertificeerd beelddenkspecialist onderzoeken en vaststellen of uw kind een beelddenker is. Als dat zo is kan ik een passend programma aanbieden om uw kind verder te helpen. De kinderen ervaren zelf dat de puzzel stukjes eindelijk om hun plaats vallen. Lees meer…over Wat is Beelddenken?, Beelddenkonderzoek en Beelddenktrainingen.

 

CitoCITO voorbereiding: Deze training is bedoeld voor kinderen vanaf groep 7 op de basisschoolen voor kinderen in de eerste of tweede van de Middelbare School.Tijdens deze training leer je leren! Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ‘leren’ kun je op veel manieren doen en het is handig om die manieren te kennen. Deze lessen kunnen je voorbereiden op de Eindtoets CITO in groep 8 en op de middelbare school waar je moeilijke teksten moet leren en voor de vreemde talen hele rijtjes woordjes moet stampen.
 Lees meer…over Cito voorbereiding.

 

hoe herken je faalangstFaalangst: Met de training STERKerSTAAN® leren kinderen om te gaan met faalangst. Spelenderwijs ervaren kinderen hoe ze sterker komen te staan in situaties waarin ze zich niet prettig voelen. Ze ontdekken hoe ze negatieve, belemmerende gedachten kunnen omzetten in positieve, stimulerende gevoelens. Hierdoor kan een kind wèl laten zien wat het kan. Lees meer…over Faalangstreductietraining STERKerSTAAN.

 

hoogbegaafdHoogbegaafdheid: Voor veel hoogbegaafde leerlingen geldt dat kennis verwerven lange tijd “vanzelf” gaat. De leerling weet niet hoe op een goede manier te studeren, leest het werk een keertje door en vindt dan dat “er gestudeerd is”. Meestal worden zij pas in de brugklas of de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs geconfronteerd met slechte cijfers. Lees meer…over Wat is hoogbegaafdheid? en Hoogbegaafdheid en Beelddenken

 

agendaHuiswerkbegeleiding: Zoek je iemand die kan helpen bij het plannen en leren van huiswerk? Unique Child kan je leren leren! Naast plannen, uitleggen en overhoren, gaan we op zoek naar de manier waarop jij het best informatie verwerkt. Samen nemen we leerstrategieën en geheugentechnieken door, zodat je informatie kunt opslaan in je langetermijngeheugen. Deze manier van huiswerkbegeleiding zorgt dat je tevreden en zelfverzekerd aan een toets te begint! Lees meer…over Huiswerkbegeleiding.