Home   Faalangst reductietraining: “ STERKerSTAAN®”

Faalangst reductietraining: “ STERKerSTAAN®”

Meld aan voor intakegesprek! Met de training STERKerSTAAN® leren kinderen om te gaan met faalangst. Spelenderwijs ervaren kinderen van 6-12 jaar hoe ze sterker komen te staan in situaties waarin ze zich niet prettig voelen. Ze ontdekken hoe ze negatieve, belemmerende gedachten kunnen omzetten in positieve, stimulerende gevoelens. Hierdoor kan een kind wèl laten zien wat het kan.Aan de oorsprong van angst ligt denken!

faalangst
Wat is faalangst? Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt belemmerend.
Kinderen die last hebben van faalangst zijn weinig zeker van zichzelf. Ze zijn bang om fouten te maken en hebben de neiging om te hoge eisen aan zichzelf te stellen. Als je wilt weten hoe je faalangst herkent, klik hier.
 

De training STERKerSTAAN® rust op vier pijlers:

faalangst

 • Leren omgaan met faalangst door middel van R(ationele) E(motieve) T(herapie), onder andere door te praten over denken, voelen en gedrag.
 • Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.
 • Ontspanningsoefeningen om te leren hoe met faalangst om te gaan.
 • Motorische oefeningen (brain-gym) om helder te kunnen denken, zodat alle mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk benut worden.

Effect training STERKerSTAAN®:

 • Bewustwording.
 • Grip op faalangst.
 • Verandering in voelen, denken en doen.
 • Positiever zelfbeeld.
 • Blijer kind en ouders!!

Wat biedt Unique Child?

  • De meeste kinderen weten na de training beter om te gaan met faalangst.
  • Ze zijn beter in staat om oplossingen voor hun problemen te bedenken en vervolgens ook anders te handelen.
  • De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1 uur.
  • De training wordt in kleine groepjes gegeven (max. 5 kinderen).
  • De kosten bedragen € 225,00 per kind, inclusief materiaal en iets te drinken.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.