Home   Dyslexie Screening Test:

Dyslexie Screening Test:

Meld aan voor intakegesprek! Heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft dan kan Unique Child een Dyslexie Screening Test (DST) bij uw kind afnemen. Hiermee kan worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is.

Wat meet de Dyslexie Screening Test?

Met deze test kan snel bepaald worden hoe dyslexie screening testgroot het risico is dat een kind dyslectisch is. Bovendien kan het inzicht bieden in de zwakkere en sterkere punten van uw kind. De resultaten van de screening kunnen op school ingezet worden voor het opstellen van een gericht handelingsplan. Wijst de DST uit dat het risico op dyslexie hoog is, dan kan er eventueel  een aanvullend onderzoek aangevraagd worden bij een dyslexie instituut. Dit aanvullende onderzoek is ook nodig om in aanmerking te komen voor een officiële dyslexieverklaring.

Voor welke kinderen is deze test geschikt?

De Dyslexie Screening Test is geschikt voor kinderen en jongeren van 6,5 tot 16,5 jaar. Een kind moet wel minimaal een half jaar onderwijs in groep 3 hebben gehad.  Ook scholen kunnen kinderen aanmelden voor de Dyslexie Screening Test (DST).

En hoe nu verder?

Als blijkt dat uw kind moeite heeft met lezen en spellen kan ik uw kind gerichte lees- en/of spellingbegeleiding geven. Afhankelijk van op welke manier het kind leert kies ik een gerichte interventie. Dit kan bijvoorbeeld de Taal in blokjes of de Pi-spello methode zijn. Voor meer informatie over de diverse aanpakken, klik hier.

Werkwijze Unique Child:

Unique Child kan testen of dyslexie de oorzaak is waarom uw kind leerproblemen heeft. Als uw kind bijvoorbeeld maar spellend blijft lezen of de letters niet geautomatiseerd krijgt.

Daarnaast is Fleur, van Unique Child gespecialiseerd in brein testen zoals een screening reflexrestanten, visuele screening (ogen), auditieve screening (oren) en een werkgeheugen onderzoek. Wilt u hier meer over weten klik dan in de balk onder behandelingen op de juiste onderdelen. Belemmeringen in deze vier fundamenten kunnen vaak een oorzaak zijn waarom er leerproblemen ontstaan.

 

Wat biedt Unique Child?

    • De Dyslexie Screening Test (DST) is bestemd voor kinderen vanaf 6,5 jaar.
    • De Dyscalculie Screening Test duurt 1 uur. Nadien bespreken we de resultaten en ontvangt u een onderzoeksverslag.
    • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
    • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.