Home   Fixatie Disparatie test:

Fixatie Disparatie test:

Meld aan voor intakegesprek!  Dyslexie of Fixatie Disparatie? 

“Kijk nou eens goed!” Hoe vaak wordt dat niet tegen een kind gezegd als het niet goed leest wat er staat. Of als een kind een woord schrijft met een spellingfout. Het kind kijkt wel goed, maar het ziet het niet.

Dyslexie of Fixatie Disparatie test?

Ik vroeg mij af hoe het komt dat we steeds meer kinderen met dyslexie zien. Soms heeft wel meer dan een kwart van de kinderen in een klas een dyslexieverklaring. Uit wetenschappelijk onderzoek (van dhr. Birnbaum) komt naar voren dat 80% van de kinderen, die op dit moment als dyslectisch zijn gediagnosticeerd, eigenlijk als basisprobleem fixatie disparatie heeft. Dat vond ik opmerkelijk en omdat mijn visie is dat ieder kind uniek is en de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen ben ik mij hier verder in gaan verdiepen.

OOG voor Fixatie Disparatie test:

Een van de meest voorkomende visuele disfunctie is Fixatie Disparatie:

fixatie disparatie test

Unique Child
Fixatie Disparatie Test

Fixatie Disparatie is een onzichtbare belemmering die lees- en spelling- en concentratieproblemen veroorzaakt. Het is een visuele disfunctie die een onjuiste samenwerking van de ogen veroorzaakt. Mensen hebben twee ogen die vanuit een verschillende positie hun werk doen. De ogen nemen afzonderlijk waar. Wat de ogen afzonderlijk zien, moet samenvloeien tot een beeld, het zogenaamde fixeren.
Als we ergens naar kijken, is het dus belangrijk dat beide ogen goed samenwerken om tot een beeld te komen. Wanneer deze fixatie niet goed verloopt, spreken we van ‘disparaat’; Fixatie Disparatie. Komt het beeld op het netvlies van het linker- en rechteroog niet precies op elkaar te liggen dan veroorzaakt dat dyslexieachtige klachten, zoals vermoeidheid bij lezen, concentratieverlies en een slordig handschrift.
fixatie disparatie testIn 2003 is het FON opgezet: Functionele OOgzorg Nederland om meer aandacht te geven aan dit verborgen visuele probleem. Want het werkelijke probleem, Fixatie Disparatie, is prima behandelbaar. Een ouder of leerkracht houdt meestal geen rekening met het verband tussen lees-, spelling-, en concentratieproblemen en de visuele informatieopname. Vaak zijn de ogen al eerder getest op gezichtsscherpte voor de verte en is gekeken of de ogen gezond zijn. Dit is natuurlijk belangrijk om te weten. Het is ook belangrijk om te weten of de kwaliteit van de verwerking van visuele informatie goed verloopt.“ Lezen is niet leuk!”, is een veelgehoorde zin van het kind waarbij lezen moeizaam gaat. Dat is toch vreemd, omdat elk kind van nature leer- en leesgierig is! Het kind met een visuele disfunctie weet niet dat het anders ‘ziet’ dan de andere kinderen en denkt:
Waarom kan ik niet lezen? Ik kan niet lezen, ik ben dom!
Het kind ontwikkelt een verkeerd zelfbeeld. Naast de visuele disfunctie ontstaat stress en het zelfvertrouwen neemt af. Door de opgebouwde stress ziet het kind nog minder. Het kind doet nog meer zijn best om te kunnen kijken. Het lukt nog steeds niet. Het kind bouwt nog meer stress op en van zijn zelfvertrouwen blijft niet veel over. De cirkel is rond; lezen kost steeds meer energie! En het leesplezier verdwijnt.
Klik hier voor praktijk voorbeelden.
 

Herkent u deze klachten? 

Algemene klachten:

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning.fixatie disparatie test
 • Hoofdpijn, oogpijn of leesogen.
 • Branderige ogen.
 • Droge ogen.
 • Lusteloosheid, vermoeid uit school komen.
 • Gevoelig voor (zon)licht.
 • Ongeluksgevoelig, snel stoten of struikelen.
 • Faalangst.
 • Hoofdpijn tijdens het kijken van 3D films.

Klachten bij sport/lichaamsbeweging:

 • Balans en evenwicht zijn verstoord.
 • Zwakke oog-handcoördinatie.
 • Slechte inschatting en/of timing om de bal te vangen.
 • Bal niet zien aankomen.liggende-acht

Klachten in het onderwijs:

 • Vermoeid uit school komen.
 • Niet netjes schrijven op de lijnen.
 • Tong uit de mond bij schrijven.
 • Slordig handschrift.
 • Aanwijzen van de regel met de vinger met lezen.
 • Hakkelend lezen.
 • Lezen niet leuk vinden, behalve dit liggend willen doen. Dan ontspannen de ogen meer en lukt het wel.
 • Lezen kost veel energie.
 • Zwak tekstbegrip.
 • Zwak in contextsommen.
 • In ogen wrijven tijdens het lezen en/of schrijven.
 • Hoofd niet recht houden tijdens lezen en/of schrijven.
 • Niet horizontaal kunnen schrijven op een blanco vel.
 • Spaties tussen geschreven woorden zijn onregelmatig.
 • Concentratieproblemen.
 • Gedragsproblemen; bij ADHD’ers kan ten onrechte een diagnose gesteld worden, omdat ze gewoon niet zolang naar de letters kunnen kijken. Voor meer info, klik hier.
 • Rekenproblemen, zoals niet het verschil kunnen onderscheiden tussen ‘+’ en ‘ x’.
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie-dimensionale lichamen op een plat vlak.

Samengevat:

Verloopt de samenwerking van de ogen niet soepel, dan kan dit de oorzaak van het leer- en leesprobleem zijn. Pas als we de basis van de problemen aanpakken, kan het kind tot leren en lezen komen. Het is belangrijk om de problemen multifunctioneel aan te pakken.
De multifunctionele begeleiding bestaat uit:

 

  • Visuele training om de samenwerking van beide ogen te verbeteren.
  • De beide hersenhelften trainen middels motorische oefeningen, zodat ze goed leren samen te werken. Voor meer info, klik hier.
  • Werken aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Dat doe ik onder andere door te coachen met de volgende materialen:
  • Daarna de opgelopen achterstand op school inhalen door remedial teaching. Dat kan bijvoorbeeld zijn doormiddel van de lees- en spellingtraining voor beelddenkers.

Als de visuele disfunctie het basisprobleem is, zullen we verbeteringen zien van de leer- en leesproblemen door deze multifunctionele begeleiding.

 • Wil je meer weten over hoe het onderzoek naar de visuele vaardigheden verloopt, klik hier. 
 • Wil je meer weten over hoe visuele training gegeven wordt in de Praktijk van Unique Child, klik dan hier.