Home   Dyslexie en auditief verwerkingsprobleem:

Dyslexie en auditief verwerkingsprobleem:

dyslexie en auditief verwerkingsprobleemVanaf de geboorte speelt de linker hersenhelft een belangrijke rol bij het verwerken van de meeste taalfuncties. Wetenschappers hebben dit aangetoond via een MRI-scan. Bij een rechter hersenhelft dominantie komen vaker taalproblemen voor. Dyslectische kinderen en beelddenkers hebben vaak een dominantere rechter hersenhelft.

Hierdoor hebben dyslectische kinderen problemen om gelijkende klanken in zowel gesproken als geschreven taal te onderscheiden. Zoals bijvoorbeeld de b en d van elkaar onderscheiden. Dyslecten laten meer activiteit zien in de rechter hersenhelft dan in de linker hersenhelft en een vertraagde activiteit tussen beide hersenhelften. Auditieve informatie moet van rechts naar links en dat geeft vertraging.

Johansen–IAS geeft extra stimulatie, met speciaal gecomponeerde muziek, aan de linker hersenhelft (via het rechteroor) voor een verbeterde taalverwerking. En dat kan ook de samenwerking tussen de hersenhelften verbeteren. Meskeren verbetert ook goed de samenwerking tussen de hersenhelften. Wilt u hier meer informatie over, klik hier.

Hoe werkt het dyslectisch brein?

Twee gebieden in de linker hersenhelft werken samen:

  • Centrum van Broca (analyse van woorden, articulatie, spreken).
  • Centrum van Wernicke (informatie woorden, klank, betekenis).

Bij dyslectische kinderen werken de verbinden tussen deze twee gebieden niet goed. Er ontstaat een alternatieve route in de hersenen voor het opslaan en terugvinden van de betekenis van woorden via de rechter hersenhelft. Er is dus geen directe toegang tot de vorm, de betekenis en de uitspraak van woorden. Via het maken van beelden, het leggen van verbanden en associaties moet informatie verwerkt worden. Zodoende is het gehoor bij dyslectici dus belangrijker dan gedacht!

Dyslexie en auditief verwerkingsprobleem, wat kun je er aan doen?

dyslexie en auditief verwerkingsprobleem

Het oor vormt een essentiele brug naar het leren van taal. Om te kunnen lezen, spellen en schrijven moet je klanken kunnen decoderen en reproduceren met een oor vrij van blokkades. De Johansen-IAS therapie helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken in de hersenen. Kinderen met dyslexie kunnen daardoor gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Voor meer informatie over de Johansen-IAS therapie, klik hier.