Home   Dyscalculie Screening Test:

Dyscalculie Screening Test:

Meld aan voor intakegesprek! Heeft u het vermoeden dat uw kind dyscalculie heeft dan kan Unique Child een Dyscalculie Screening Test bij uw kind afnemen. Hiermee kan worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyscalculie heeft.

Wat is Dyscalculie?dyscalculie screening test

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

Wat meet de Dyscalculie Screening Test?

De test die gebruikt wordt is de ZAREKI-R-NL. Deze test heeft een positieve COTAN beoordeling en is bedoeld als instrument waarmee signalerend onderzoek gedaan kan worden naar vragen omtrent rekenproblemen en dyscalculie. De test bestaat uit twaalf subtests, waarmee verschillende deelvaardigheden van het rekenen in kaart worden gebracht. Het geeft handvaten voor het vervolgtraject van het diagnostisch onderzoek en de aanpak.

Voor welke kinderen is deze test geschikt?

De Dyscalculie Screening Test is geschikt voor kinderen en jongeren van groep 5 van het basisonderwijs tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

En hoe nu verder?

Als blijkt dat uw kind moeite heeft met rekenen kan ik uw kind gerichte rekenbegeleiding geven. De meest geschikte methode voor kinderen met dyscalculie is de Jamara Methode. Hiermee leren kinderen alsnog, opnieuw of beter rekenen! Voor meer informatie over deze methode, klik hier. Voor meer informatie over de 4 typen dyscalculie, klik hier. 

Werkwijze Unique Child:

Unique Child kan testen of dyscalculie de oorzaak is van de hardnekkige rekenproblemen.

Daarnaast is Fleur, van Unique Child gespecialiseerd in brein testen zoals een screening reflexrestanten, visuele screening (ogen), auditieve screening (oren) en een werkgeheugen onderzoek. Wilt u hier meer over weten klik dan in de balk onder behandelingen op de juiste onderdelen. Belemmeringen in deze vier fundamenten kunnen vaak een oorzaak zijn waarom er leerproblemen ontstaan.

 

Wat biedt Unique Child?

    • De Dyscalculie Screening Test is bestemd voor kinderen en jongeren in groep 5 tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
    • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
    • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.