Home   Dyscalculie en rekenproblemen:

Dyscalculie en rekenproblemen:

Wil je ook gemakkelijk kunnen rekenen? 
Heb je dyscalculie en rekenproblemen?
Wil je graag goed kunnen klokkijken, de breuken kunnen maken, heel snel erbij-, eraf-, of keersommen kunnen maken dan gaan wij samen aan de slag met verschillende materialen zodat je in de klas goed mee kunt komen!

We kunnen samen werken aan:dyscalculie en rekenproblemen

 • Oriëntatie in de getallen t/m 10.
 • Optellen en aftrekken t/m 10.
 • Oriëntatie en bewerkingen tussen de 10 en 20.
 • Oriëntatie in de getallen t/m 100.
 • Optellen en aftrekken over het eerste tiental.
 • Optellen en aftrekken t/m 100.
 • Vermenigvuldigen (keersommen).
 • Delen.
 • Oriëntatie en bewerkingen t/m 1000.
 • Kolomsgewijs rekenen.
 • Oriëntatie in de grote getallen.
 • Kommagetallen, geldrekenen, zakrekenmachine.dyscalculie en rekenproblemen
 • Breuken.
 • Procenten.
 • Tijd (klokkijken, digitaal en analoog).
 • Meten.
 • Redactie/context sommen.
 • Ruimtelijk inzicht.
 • Automatiseren.

Heb je dyscalculie?

Heb je dyscalculie en rekenproblemen dan kan Unique Child je helpen. Er bestaan vier soorten dyscalculie:

 • 1. Visueel-ruimtelijke dyscalculie:
  Het is nodig om goed te kunnen tellen als je wilt rekenen. Peuters en kleuters die leren tellen gebruiken daar vaak een rijtje voorwerpen voor. Deze voorwerpen stellen het nummer voor en helpen om de draad niet kwijt te raken (de tel te houden). Kinderen met visueel-ruimtelijke problemen kunnen daardoor meer moeite hebben met het interpreteren van de betekenis van cijferrepresentaties en met het plaatsen van cijfers in de getallenrij.  
   
  Kenmerken:
  • problemen met het plaatsen van cijfers in de getallenrij;
  • moeite met het plaatsen van grote getallen in kolommen, zodanig dat eenheden onder eenheden komen te staan, tientallen onder tientallen, etc;
  • hardnekkige problemen met het verkeerd opschrijven van grote getallen (plaatsverwisselingen: 42 opschrijven i.p.v. 24);
  • latere problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang is (meetkunde).
   
  Wat biedt Unique Child?

  • Jamara rekenen kan je helpen. Voor meer informatie, klik hier. 
   
 • 2. Procedurele dyscalculie:
  Als kinderen redelijk kunnen tellen, beginnen ze met optellen door de beide getallen te tellen: 3 + 4 wordt dan: ‘een-twee-drie, vier-vijf-zes-zeven’. Op een gegeven moment krijgen ze in de gaten dat doortellen sneller gaat: 3+4 wordt dan ‘drie heb je al, vier-vijf-zes-zeven’. Sommige kinderen zie je veel langer vasthouden aan de eerste telstrategie. Ze schakelen langzamer dan anderen over naar rekenprocedures die beter passen bij hun leeftijd. Ze hebben moeite met het uitvoeren van stappenplannen, de begrippen die nodig zijn voor die stappenplannen en met de opeenvolging van stappen in complexe algoritmes.
   
  Kenmerken:
  • het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal is voor jongere kinderen;
  • veel fouten in de uitvoering van rekenprocedures;
  • achterstand in het begrip van rekenprocedures;
  • moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd.
   
  Wat biedt Unique Child?

  • Jamara rekenen kan je helpen. Voor meer informatie, klik hier. 
   
 • 3. Getalkennis dyscalculie:
  Daarnaast zijn er kinderen met getallenkennis dyscalculie die moeite hebben met ons talstelsel en vooral zwak scoren op lezen, begrijpen en schrijven van getallen. Getal en aantal worden niet vanzelfsprekend gekoppeld.
   
  Kenmerken:
  • vooral zwak scoren op lezen, begrijpen en schrijven van getallen;
  • het kind leest bijvoorbeeld 25 als 52;
  • 6/9 spiegelend lezen of opschrijven;
  • vier/vijf verwarren;
  • moeite met het plaatsen van getallen op een getallenlijn of in het honderdveld;
  • ook zien we problemen met het ontleden van getallen (42= 4 tientallen + 2 eenheden).
   
  Wat biedt Unique Child?

  • Jamara rekenen kan je helpen. Voor meer informatie, klik hier. 
   
 • 4. Verbaal geheugen dyscalculie:
  Kinderen met een rekenstoornis van het geheugen hebben vooral problemen met het onthouden van de basiscombinaties tot tien en met het snel en accuraat oproepen van rekenfeiten. Het is een onvermogen om eerder aangeleerde rekenkennis uit het langetermijngeheugen op te roepen.
   
  Kenmerken:
  • traag rekenen, waarbij eenvoudige sommetjes (optellen en aftrekken tot twintig en de tafels van vermenigvuldiging) niet geautomatiseerd zijn;
  • als de antwoorden uit het geheugen worden gehaald (niet worden berekend) worden er veel fouten gemaakt;
  • de tijd die ze nodig hebben om het antwoord uit het geheugen te vinden is zeer wisselend. 
   
  Wat biedt Unique Child?

  • Jamara rekenen kan je helpen. Voor meer informatie, klik hier. 
   

Rekenonderzoek:

Heeft je kind veel moeite met het leren rekenen? Raakt je kind steeds meer gefrustreerd en onzeker van het rekenen? Dan is het zinvol om onderzoek te doen naar de rekenvorderingen van je kind. Unique Child kan met een rekenonderzoek onderzoeken waarom het rekenen maar niet wil lukken en bij welk type sommen uw kind vast loopt.
Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het rekenonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Unique Child, biedt namelijk verschillende methodes aan om te leren rekenen.
Wilt u meer informatie over het rekenonderzoek, klik hier.