Home   Dominantie test:

Dominantie test:

Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel. Met deze dominantie test kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er belemmerd om niet tot leren te komen. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren op school.

  Meld aan voor intakegesprek!  

Wilt u antwoord op één van deze vragen?

  • Waarom luistert mijn kind niet?Dominantie test
  • Waarom moet mijn kind altijd er doorheen praten?
  • Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?
  • Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms zelfs zinnen over?
  • Waarom wil mijn kind altijd ergens aan zitten met de handen?
  • Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters?
  • Waarom lukt klokkijken maar niet?
  • Waarom blijft mijn kind spellend lezen?
  • Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?
  • Waarom loopt mijn hoogbegaafd kind tegen allerlei problemen aan?

Leerstijl: Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen als een kind in de stress schiet en het leren niet lukt. Op school willen ze graag weten hoe ze uw kind het beste kunnen begeleiden. Dit kan onderzocht worden met de dominantie test. 

In de praktijk Unique Child wordt er altijd gezocht naar de oorzaak van de leermoeilijkheden die uw kind ondervindt. De dominantie test maakt deel uit van het brede beelddenkonderzoek, waarbij we kijken wat de oorzaak is van het leer- of gedragsprobleem. Het is ook mogelijk om alleen de dominantie test af te nemen.

Hersenhelften:

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht (beelddenker) omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen (b/d) en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk zijn, omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken en taalgebied. 

Dominantie:

dominantie testMaar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie.
 Wil je meer weten over de oordominantie, klik dan hier. In totaal zijn er 32 combinaties mogelijk:

– 16 rechterhersenhelft combinaties

–  16 linkerhersenhelft combinaties

De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas of helemaal links of rechts.

Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Iemand die linksogig, rechtshandig, rechtsvoetig en linksorig is en waarbij de linkerhersenhelft dominant is, functioneert echt heel anders dan hetzelfde dominantiepatroon, maar dan gekoppeld aan een overheersende rechterhersenhelft. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel, wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en gedrag in de klas.

Werkwijze Unique Child:

Zou het niet handig zijn als je weet hoe een kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je het kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat eraan gedaan kan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken?

Ik ben een gecertificeerd DominantieMatrix Coach en kan een behandelplan op maat maken. Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding, kan er ook ingezet worden op optimaliseringstraining via o.a. BrainGymoefeningen, kinesiologische oefeningen, motorische training, lateralisatietraining, visuele training, auditieve training en ontspanningsoefeningen. Via eenvoudige tests kan ik tevens bepalen of uw kind al toe is aan het leren lezen en rekenen in groep 3 op school.

Wat biedt Unique Child?

  • De afname van de Dominantie test duurt 45 minuten.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op. 
   

Unique Child, Fleur is officieel bevoegd DominantieMatrix Coach en is te vinden op de site van Centrum voor nieuwe leerstrategieën: www.cnls.nl

Fleur is CNLS specialist en geeft zelf opleidingen van het CNLS zoals de DominantieMatrix Coach Opleiding. Kijk voor meer informatie op:www.breincentrum.com