Home   Didactisch onderzoek:

Didactisch onderzoek:

didactisch onderzoekHet didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind. Het maakt duidelijk hoe het kind zijn taken aanpakt en welke strategieën het kind hanteert. Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden didactische toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand of eventuele voorsprong ten opzichte van het klassenniveau is en welke strategieën het kind hanteert. Vervolgens kan er naar een passende begeleiding worden gezocht.

 

Vaste onderdelen zijn:
Technisch lezen: Brus- één-minuut-test en Klepel leestest.
Begrijpend lezen: tekstbegrip gemeten op 3 niveaus.
Letterkennis: automatiseren.
Visuele en auditieve verwerkingssnelheid:  Time-ordertest.
Spelling: Pi-dictee en Ojemann dictee.
Rekenen: toets automatiseren Ojemann rekenen.
Non-verbale intelligentietest: ruimtelijke intelligentietest.

 

Wat biedt Unique Child?

  • Het didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind.
  • Aan de hand van de uitslag van het onderzoek zal ik een tips en adviezen geven over het begeleidingstraject en hoe we het kind het beste kunnen helpen.
  • Het onderzoek is bestemd voor kinderen vanaf groep 3 t/m kinderen van 15 jaar.
  • Voor kleuters bevat het onderzoek andere elementen. Voor meer informatie, klik hier.
  • Het onderzoek wordt individueel afgenomen gedurende 2 uur.
  • Klik hier voor de tarieven.
  • Completer beeld: Het is ook mogelijk om een nog completer beeld te krijgen tijdens het beelddenkonderzoek. Een onderdeel daarvan is het didactisch onderzoek.