Home   Bodymaptrainer:

Bodymaptrainer:

Meld aan voor intakegesprek! De motorische ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in 
in de totale ontwikkeling van elk kind. 

Spelen en bewegen ontwikkelt de hersenen!

bodymaptrainerDoordat onze maatschappij de laatste jaren sterke veranderingen ondergaat missen onze kinderen heel wat bewegingskansen. Kinderen brengen hun dag meer en meer zittend door met computerspelletjes, spelen minder buiten, zitten teveel in een wipstoel of maxi-cosi. Ook door een moeilijke zwangerschap of bevalling (tangverlossing, keizersnede) kunnen deze kinderen een onrijp zenuwstelsel hebben. Dit kan leiden tot problemen met schoolse vaardigheden: schrijven, leren lezen, rekenen…

Wil je de oorzaak weten waarom je kind niet goed kan rekenen, lezen, bodymaptrainerschrijven, luisteren of zich kan concentreren..?  Unique Child, Fleur kan dit onderzoeken.

Als Bodymaptrainer ga ik samen met het kind én de ouders aan de slag met het ‘Ontwikkelingslab’ van Bodymap waardoor er veel leerproblemen vermeden kunnen worden.

 

Het Ontwikkelingslab van Bodymap:

Het Ontwikkelingslab van Bodymap brengt de bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld.

Alle flesjes van het ‘lab’ staan voor specifieke ontwikkelingsvaardigheden. Zo staan de groene flesjes op de onderste groene planken voor de reflexen en de paarse flesjes op de bovendste paarse planken voor de fijne en grove motoriek, de visuele vaardigheden (oogvolgbeweging, oogsamenwerking, fixatie disparatie) en auditieve vaardigheden.

 bodymaptrainerAlle kinderen moeten dus spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel bewegingservaring opdoen. Zo gaan zij hun flesjes vullen en vaardigheden automatiseren. De ontwikkeling verloopt van de onderste planken naar de bovenste planken van het Ontwikkelingslab.

Als kinderen voldoende spelen en bewegen gaan de flesjes zich vullen met “vaardigheden” en gaat uiteindelijk de dop op de fles. Dan is de vaardigheid geautomatiseerd. En automatiseren is nodig om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren.

Als alle flesjes van het lab gevuld zijn… dan kunnen we de geheime formule brouwen om vlot te leren schrijven, rekenen, lezen, concentreren, goed bewegen enz.

Voor nog meer uitleg over Bodymap, bekijk dit filmpje:

 

Herkent u dit in uw kind?

Kind schrijft heel dicht met zijn neus op zijn papier:

Je kind hangt steeds met zijn neus boven zijn blad te schrijven. Je zegt wel 10 keer ga toch eens recht zitten. En binnen de minuut hangt het kind weer boven het blad. Dan kan het zijn dat de Tonische Labyrint Reflex nog actief is. Deze zorgt ervoor dat wanneer het hoofd buigt ook de armen automatisch meebuigen en het kind dus voorover over zijn blad buigt. Cognitief weet het kind wat het moet doen en begrijpt het jouw opdracht, maar hij kan het niet uitvoeren. Stop met feedback geven en maak een afspraak om dit probleem vanaf de basis aan te pakken!

Of dit?

Kind heeft veel moeite met leren zwemmen:

bodymaptrainer

Als gevolg van een nog niet geïntegreerde Tonische Labyrint Reflex willen alle vier de ledematen zich strekken als het kind het hoofd naar achter kantelt om het boven het water uit te houden. Daardoor zakt het lijf juist weer omlaag en lukt het zwemmen moeilijk. Wanneer het hoofd naar voren kantelt bij de borstcrawl, willen alle vier de ledematen zich buigen.

Of dit?

Kind dat altijd in “W-zit” zit:

bodymaptrainerEen kind dat altijd in “W-zit” zit. Dit is echter niet goed voor de groei en de anatomische ontwikkeling. De “W-zit” zorgt ervoor dat kinderen laxere heupgewrichten ontwikkelen die dan weer hun invloed hebben op latere knie- en heupblessures.

Of dit?

Je kind vindt lezen stom:

Je kind leest niet graag. Krijgt er zelfs hoofdpijn van en wil niet graag meer naar school. De oorzaak kan zijn dat de ogen niet goed samenwerken of dat het kind moeite heeft met oogvolgbewegingen die belangrijk zijn bij het lezen. De visuele vaardigheden moeten dan nog verder ontwikkelt worden.

 

Werkwijze Unique Child:

Als je kind ergens tegen aan loopt, gaan we samen op zoek naar de oorzaak van het probleem. In welk flesje, zit het probleem? Om daar achter te komen begint Unique Child, Fleur met het testen van de verschillende flesjes van het ontwikkelingslab. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Vervolgens krijgen ouders een uitdraai van het lab. Welk flesje is al goed geautomatiseerd, welke vaardigheid beheerst het kind goed en waar moeten we wat aan gaan doen? Daarna gaan we tijdens de les aan de slag met de flesjes die nog niet geautomatiseerd zijn en thuis wordt er geoefend.

 Wat biedt Unique Child? 
   

  • Vanaf 1 jaar kan ik uw kind onderzoeken met het ontwikkelingslab.bodymaptrainer
  • Het ontwikkelingslab onderzoek duurt 4 uur. Je krijgt een uitdraai van de flesjes van het ontwikkelingslab en een toelichtend gesprek van 45 minuten.
  • Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag even oefent.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.