Home   Beelddenken en hoogbegaafdheid:

Beelddenken en hoogbegaafdheid:

Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur voor het beelddenken (naar schatting ongeveer 75%).                    Handig omdat het natuurlijk veel sneller is dan het denken in woorden…. (32 beelden in plaats van 2 woorden per seconde).
Alleen door in beelden te denken, heb je snel overzicht, kun je gehelen overzien, ontdek je verbanden en kom je tot passende, soms originele oplossingen. 

Beelddenken en hoogbegaafdheid gaan vaak hand in hand.

Het taaldenken kan naast het beelddenken geïntegreerd zijn.

En dat is prettig, want taal is nodig in het onderwijs en in de talige, westerse samenleving. Het kunnen overschakelen van taal- naar beelddenken naar gelang de situatie, geeft iemand een enorme bagage: je kunt zowel snel, creatief denken, als logisch en analytisch.

Sommige beelddenkers kunnen niet zo gemakkelijk overschakelen naar taal. Zij ervaren problemen in communicatie en op school of bij een studie. Hoogbegaafde kinderen die het taaldenken niet goed kunnen integreren, zullen problemen ondervinden bij het lezen/spellen (dyslexie), het begrijpend lezen, auditieve informatieverwerking, het automatiseren in het algemeen, het structureren van werk of gedachten.   Meld aan voor intakegesprek! 
 

beelddenken en hoogbegaafdheid-Unique Child-spel

beelddenken en hoogbegaafdheid

Dit kan resulteren in:
•Zwakke scores op schooltoetsen.
•Zwakke concentratie.
•Zwak (korte termijn/werk) geheugen.

 

Het onderwijs wordt auditief aangeboden en niet visueel en ruimtelijk. Als je leeringang niet auditief is ontgaat je een hoop van de aangeboden informatie. Dat kan leiden tot flinke achterstanden.
Het is van groot belang om deze kinderen op tijd te diagnosticeren en ondersteuning te bieden bij hun manier van leren. Juist doordat ze intelligent zijn kunnen ze, ondanks hun “leerprobleem”, toch goed leren om mee te komen in het onderwijs. Ze kunnen het compenseren.
 
Voor veel hoogbegaafde leerlingen geldt dat kennis verwerven lange tijd “vanzelf” gaat. De leerling weet niet hoe op een goede manier te studeren, leest het werk een keertje door en vindt dan dat “er gestudeerd is”. Meestal worden zij pas in de brugklas of de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs geconfronteerd met slechte cijfers. Het komt geregeld voor dat de leerling ook niet kan plannen, organiseren en structureren. Bovendien heeft hij of zij waarschijnlijk nooit leren omgaan met het gevoel te falen, iets niet in één keer te weten. Dit kan leiden tot het verliezen van grip op het schoolwerk, dalende cijfers en achterstanden. Uiteindelijk is het mogelijk dat een leerling blijft zitten en afstroomt naar een lagere vorm van onderwijs.
 

Wat biedt Unique Child?

  • Bent u benieuwd of uw hoogbegaafde kind een beelddenker is. Dan is het mogelijk om een beelddenkonderzoek af te nemen. Voor meer info over het beelddenkonderzoek, klik hier.
  • Bij Unique Child kan uw kind ook een training volgen:
  • Tijdens de training: Leren Leren, leert uw kind hoe het moet leren. Het zou kunnen dat de lessen op school vaak nogal makkelijk voor uw kind zijn geweest, dat uw kind alles wat hij moest doen eigenlijk al lang kon. Dan heb je nooit ècht hoeven leren. Op de middelbare school zou dat problemen kunnen geven; want daar moet je opeens wel allemaal nieuwe dingen leren. Deze training bereid je daar op voor. Tevens kan deze training je voorbereiden op de CITO toetsen. Hoogbegaafde kinderen denken vaak te ‘ver’ door waardoor het juiste antwoord op meerkeuzevragen er voor hun gevoel niet tussen staat. Voor meer informatie, klik hier.
  • Tijdens de training: Schoolbasis Beeld en Brein® of Beeld en Brein® jeugd 12+ leert uw kind hoe hij of zij moet studeren, door het leren maken van mindmaps (een ‘visueel uittreksel’ maken), te plannen en te structureren. En natuurlijk wordt er inzicht geboden in de werking van de hersenen (hoe ‘leren’ de hersenen).
  • Voor meer informatie over de training voor kinderen vanaf 7 jaar die op de basisschool zitten, klik hier.
  • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en leerlingen in groep 8, klik hier.
  • Er zijn ook hoogbegaafde kinderen die onderpresteren. Dat kan komen doordat ze last hebben van faalangst. Ze ontwijken de moeilijke taken die ze moeten maken. Voor die kinderen kan ik de Faalangstreductietraining: “ STERKerSTAAN®” aanbieden. Voor meer info, klik hier.