Home   Bauer Crawling reflex:

Bauer Crawling reflex:

Bauer CrawlingFYSIEKE REACTIE VAN EEN BABY: In buiklig met het hoofd en de romp van de baby op de middenlijn, is de baby in staat het hoofd op te heffen voor een kort moment en enkele spontane kruipbewegingen te maken, wanneer je druk geeft op de voetzolen.

Symptomen bij een actieve Bauer Crawling reflex:

  • Het vertraagt het proces van leren omrollen van de buik naar de rug en vice versa.
  • Het kind heeft het kruipproces overgeslagen of heel kort gekropen.
  • Het vertraagt het kruipproces en de loopvaardigheden.
  • Het zorgt voor vertraging van de integratie van de STNR en de ATNR.
  • De vertraging kan leiden tot frustratie, hyperactiviteit, overgevoeligheid en leerproblemen, wat mogelijk resulteert in etiketten als ADD, ADHD enz.
  • Coördinatieproblemen.
  • Zwakke fijne en grove motoriek.
  • Moeite om over de lichaamsmiddellijn te bewegen.
  • Traagheid in leren.
  • Komt vaak voor bij kinderen met dyslexie en dysgrafie.
  • Laag gevoel van eigenwaarde ten gevolge van motorische, cognitieve en emotionele uitdagingen.
  • Vertraagde ontwikkeling op het gebied van emotioneel en sociaal volwassen worden. Uitdagingen met impulscontrole en geweld.
  • De hersenhelften werken niet goed samen. Sterk gebruik van één hersenhelft. Bijvoorbeeld een performaal-verbaal kloof of verbaal-performaal kloof.

Ontwikkeling Bauer Crawling reflex:

De Bauer Crawling reflex verschijnt op 12 weken in de baarmoeder en is meteen klaar om te functioneren. De reflex speelt een actieve rol bij het geboorteproces terwijl het kind door het geboortekanaal gaat. De reflex is actief vanaf de geboorte.

Na de geboorte is het erg goed om de baby op de buik van de moeder te leggen en zelf omhoog te laten kruipen naar de borst. Het oefent dan meteen met de reflexen. Deze reflex verdwijnt zes weken na de geboorte en keert terug wanneer de baby leert kruipen.

Met 4 maanden hoort de reflex geïntegreerd te zijn.

Het effect:

De Bauer Crawling reflex zorgt ervoor dat beide hersenhelften in balans zijn. Als de Bauer Crawling reflex niet is geïntegreerd kan het kind teveel gebruik maken van maar één hersenhelft. Het kind leert dan niet optimaal.

Het zorgt tevens voor een vertraging van de kruip- en loopvaardigheden. Ook het leren omrollen van een baby van de buik naar de rug en vice versa levert moeilijkheden op.

In schoolse vaardigheden zorgt het voor een algehele traagheid en kan het leiden tot een gebrek aan creatief denken.

Filmpje van de Bauer Crawling reflex:

Hieronder een filmpje van de fysieke uitwerking van de Bauer Crawling reflex bij een baby:

 

Werkwijze Unique Child:

moro reflex

Unique Child, Fleur begint met testen welke reflexen nog actief zijn. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Als blijkt dat er nog reflexen actief zijn, gaan we die reflexen middels oefeningen met de MNRI ® Methode integreren. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de les zijn ouders erbij aanwezig en kijken ze goed mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren.
Na 2 tot 3 weken komt uw kind terug en wordt er bekeken hoe het nu gaat met de reflex en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.

 

Wat biedt Unique Child?

  • Vanaf 1 jaar kan ik bij uw kind onderzoeken in hoeverre de reflexen nog actief zijn.
  • Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag ongeveer 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 2 à 4 weken geoefend. Daarna komt u weer terug om de vorderingen te bekijken, waarna nieuwe oefeningen worden aangeleerd.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de behandeling.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

De volgende reflexintegratie methoden worden bij Unique Child gebruikt:

  • Wilt u meer lezen over Quantum Reflex Integration (QRI)klik hier.
  • Wilt u meer lezen over de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration (MNRI), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over Rhythmic Movement Training (RMT), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Ontwikkelingslab van Bodymap, klik hier. [/checklist

  Unique Child, Fleur is in opleiding voor Core Specialist. Ze is gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

  – Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration.
  – Archetype Motor Movement.
  – Oral & Facial Reflex Integration Level 1.
  – Lifelong Reflex Integration.
  – Visual & Auditory Reflex Integration.
  – Reflex Integration Disorder and PTSD Recovery.
  – Tactile Integration.
  – Upper Limbs Reflex & Manual Skill Integration.

  Voor meer informatie kijk op: www.masgutovamethod.com

  Unique Child, Fleur is gecertificeerd voor Rhythmic Movement Training (RMT). Ze is tevens in opleiding tot Instructor.

  Ze heeft de volgende onderdelen behaald:

  – RMT 1 en 2
  – RMT 3
  – Face to Fear

  Voor meer informatie kijk op: www.rhythmicmovement.com

  Unique Child, Fleur is gecertificeerd voor Quantum Reflex Integration level 1 en 2. 

  Voor meer informatie kijk op: www.reflexintegration.net