Home   Auditieve informatieverwerking verbeteren:

Auditieve informatieverwerking verbeteren:

Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies. 

Deze problemen worden veroorzaakt door problemen met de auditieve informatieverwerking.auditieve informatieverwerking verbeteren

Wil je de auditieve informatieverwerking verbeteren?

Om de auditieve informatieverwerking te verbeteren helpt de Johansen-IAS therapie. De therapie helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Zo kunnen kinderen met lees- en spellingproblemen bijvoorbeeld gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met remedial teaching bij Unique Child kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren. Als je wilt weten welke verbeteringen er door de therapie kunnen optreden, klik dan hier.

Hoe werkt de auditieve informatieverwerking therapie, Johansen-IAS:

auditieve informatieverwerking verbeteren

Linkeroor dominantie
Unique Child

De taalcentra bevinden zich bij bijna alle rechtshandigen en bij verreweg de meeste linkshandigen in de linker hersenhelft. De snelste en meest efficiënte manier om informatie naar de linker hersenhelft te brengen is via een rechteroor dominantie. (Dit komt door de lateralisatie in het lichaam. Prikkels vanuit de rechterhersenhelft sturen het linkerdeel van het lichaam aan en omgekeerd.) Het linkeroor speelt hierbij een ondersteunende rol. Een linkeroor dominantie kan het verwerken en organiseren van taal in de hersenen negatief beïnvloeden. Als gevolg hiervan kunnen klanken binnen lettergrepen, woorden of zelfs complete zinnen met elkaar verward worden. Dit heeft invloed op het begrijpen van taal informatie als ook het produceren van taal. Iemand met een slechte taalorganisatie moet hard werken om te begrijpen wat er tegen hem of haar gezegd wordt en kan hierdoor misschien onvoldoende de concentratie vasthouden. Dit zal dus het leervermogen beïnvloeden.

Hersenscans laten zien dat stimulatie door Johansen-IAS therapie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand brengt. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als positief gevolg dat de verwerking van taal efficiënter verloopt.

Concentratie en begrip verbeteren, doordat informatie sneller verwerkt wordt. Er kan meer informatie in één keer verwerkt worden. De taalvaardigheid (lezen en spellen) verbetert als het kind gemakkelijker de klankstructuur van woorden kan analyseren.

Wilt u nog meer lezen over de therapie, klik dan hier.

Of wilt u zich aanmelden, klik dan hier.