Home   Asymmetrische Tonische Nek reflex:

Asymmetrische Tonische Nek reflex:

Asymmetrische Tonische Nek reflexFYSIEKE REACTIE VAN EEN BABY: Wanneer het hoofd draait zullen de ledematen aan de kant waar de baby heen draait zich strekken en aan de andere kant gaan buigen.

Symptomen bij een actieve Asymmetrische Tonische Nek reflex:

  • Moeite met automatiseren.
  • Leerproblemen.
  • Leren op een visuele manier (beelddenkers). Beide hersenhelften werken niet goed samen.
  • Concentratieproblemen.
  • Rechts/links verwarring.
  • Geen voorkeur ontwikkelen voor links- of rechtshandigheid, ambidexter.
  • Geen oogdominantie op verre en nabij afstand.
  • Moeite met het overschrijven van tekst van het bord in het schrift.
  • Een handschrift dat op een regel van boven naar beneden loopt.
  • Zit met een scheve houding, weg van de schrijfhand.
  • Slecht/slordig handschrift (door verkramping).
  • Schrijven gaat niet automatisch, het is moeilijk om te denken en te schrijven op hetzelfde moment.
  • Draait letters en cijfers om.
  • Gedrag: laat kinderachtig gedrag zien. Egoïstisch en egocentrisch.
  • Knoeit met eten.
  • Coördinatieproblemen.
  • Moeite met een bal gooien/vangen.
  • Moeite gehad met leren fietsen.
  • Evenwichtsproblemen.
  • Moeite met passeren lichaamsmiddellijn.
  • Moeite met kruislings marcheren.
  • Kiss-syndroom.
  • Een baby met een sterke voorkeurshouding.
  • Houdingsproblemen: scheefstaand lichaam en/of scheve stand van het hoofd.
  • Is “onhandig”, struikelt vaak, stoot zich makkelijk.
  • Spijsverteringsproblemen.
  • Verkrampingen.
  • Scoliose.
  • De fase van het kruipen overgeslagen of kort gekropen.
  • Tijdens het lezen worden woorden, letters of hele zinnen weggelaten.
  • Oogproblemen: saccades, divergeren, convergeren, oogsamenwerking, dubbel zien, focus problemen.
  • Slechte oog-volg-beweging over de middenlijn van het lichaam (horizontaal), waardoor het lezen van links naar rechts niet lukt. Deze kinderen bewegen hun hoofd mee met de woorden die ze lezen.
  • Gehoorproblemen.
  • Auditieve werkgeheugenproblemen.
  • Moeilijkheden met het maken van de schoolslag, bij zwemmen.
  • Komt vaak voor bij kinderen met Autisme, dyspraxie, dyslexie, dysgrafie en dyscalculie.

Ontwikkeling Asymmetrische Tonische Nek reflex (ATNR):

De Asymmetrische Tonische Nek reflex komt tevoorschijn rond 4 tot 4 1/2 maand in de zwangerschap. Dit is vaak het moment waarop wordt aangegeven dat de baby is begonnen met schoppen. De ATNR helpt de foetus bij het geboorteproces.

Na de geboorte bevordert het de ontwikkeling van motorische vaardigheden, zoals reiken naar voorwerpen, draaien, kruipen en schuiven op de buik.

Deze reflex staat aan de basis van de oog-handcoördinatie; wanneer de baby naar zijn handje kijkt en dan zijn hoofdje draait, gaat de arm zich strekken en volgen de ogen het handje. Op deze manier leert het kind zijn ogen op een verdere afstand te focussen.

Deze reflex genereert homolaterale bewegingen. Dat wil zeggen dat de ledematen aan de linkerzijde dezelfde beweging doen en de ledematen aan de rechterzijde dezelfde beweging doen. De Asymmetrische Tonische Nek reflex bereidt de lateralisatie voor. Het besef dat er twee lichaamshelften zijn. Wanneer deze reflex 6 maanden na de geboorte nog aanwezig is, zal het kind moeite hebben met het ontwikkelen van een voorkeur voor links- of rechtshandigheid.

Dit beïnvloedt lateraliteit, balans, evenwicht en coördinatie. Een nog actieve Asymmetrische Tonische Nek reflex brengt concentratieproblemen met zich mee. Door wisselende lateraliteit (chaos in het systeem) komt het kind niet tot automatiseren, ook bemoeilijkt dit het schrijven (harde druk op de pen, slordig schrijven.)

Bij de ogen heeft het kind problemen met het volgen van de letters en woorden van links naar rechts en bij het fixeren, waardoor leesproblemen kunnen ontstaan.

Bij de oren kan er sprake zijn van auditieve vertraging en verwarring. Dit komt door het wisselen van oordominantie. Het kind hoort wisselend met het rechteroor en dan weer met het linkeroor.

De Asymmetrische Tonische Nek reflex hoort geïntegreerd te zijn bij 6 maanden. Een belangrijke tip voor baby’s: Buikligspeeltijd is enorm belangrijk om de ATNR sterk te laten ontwikkelen. Bij een nog aanwezige Asymmetrische Tonische Nek reflex zal je allereerst merken dat baby’s niet geneigd zullen zijn om kruislings te gaan kruipen.

Het effect:

Schrijfproblemen:

Een nog actieve ATNR kan voor schrijfproblemen zorgen en verstoort de oog-handcoördinatie. De ATNR creëert een onzichtbare verticale middenlijn in het lichaam.

Bijvoorbeeld:

 1. Een rechtshandige met een ATNR zal het lastig vinden om op de linkerhelft van het blad te schrijven.
 2. Het handschrift kan dan gebogen op- of aflopen aan de linker- of rechterkant van de bladzijde.
 3. De arm zal zich willen strekken en de hand zal zich willen openen. Het kind zal zich erg op de mechaniek van het schrijven moeten concentreren en dit zal dus langzaam en moeizaam gaan.
 4. De ogen kunnen niet gemakkelijk over de middenlijn bewegen en dit zal de coördinatie, het lezen en het schrijven beïnvloeden.
 5. Het kind zal ook moeite kunnen hebben met getallen onder elkaar te zetten om op te tellen.
 6. Wanneer men deze kinderen vraagt om een woord mondeling te spellen kunnen zij dit prima, maar wanneer men ze vraagt om hetzelfde woord op te schrijven lukt hen dat niet. Want telkens wanneer het hoofd draait om naar de hand te kijken die gaat schrijven, wil die arm zich gaan strekken en de hand gaan openen, waardoor de pen op een krampachtige en onvolwassen manier wordt vast gehouden.

Fietsen en autorijden:

Wordt deze reflex niet goed geïntegreerd dan heb je een uitdaging bij het fietsen of autorijden. Je kan je voorstellen dat het lastig is naar links te kijken en tegelijk je armen en benen mee te bewegen volgens het reflex (die ga je dan strekken). Je stuurt daardoor juist de andere kant op. Het voortdurende tegenhouden van de ATNR geeft vaak problemen met de spieren in de schouders.

Lezen en oog-volgproblemen:

Bij het lezen gaan de ogen niet soepel van de ene kant van de pagina naar de andere, ze verspringen. Hierdoor raak je de plaats in de tekst kwijt. Dit maakt bijna onmogelijk nauwkeurig te zijn en de tekst goed te begrijpen.

Lateralisatieproblemen:

Normaal gesproken heeft een mens één duidelijke voorkeurskant qua voeten, handen, ogen en oren. Deze kinderen kunnen links en rechts tegelijk gebruiken voor dezelfde taak wat erg lastig is voor de hersenen. Je kunt het zien als twee mensen die proberen om dezelfde auto te rijden.

Filmpjes van de Asymmetrische Tonische Nek reflex:

Hieronder een filmpje van de fysieke uitwerking van de Asymmetrische Tonische Nek reflex bij een baby:

 

Werkwijze Unique Child:

moro reflex

Unique Child, Fleur begint met testen welke reflexen nog actief zijn. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Als blijkt dat er nog reflexen actief zijn, gaan we die reflexen middels oefeningen met de MNRI ® Methode integreren. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de les zijn ouders erbij aanwezig en kijken ze goed mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren.
Na 2 tot 3 weken komt uw kind terug en wordt er bekeken hoe het nu gaat met de reflex en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.

 

Wat biedt Unique Child?

  • Vanaf 1 jaar kan ik bij uw kind onderzoeken in hoeverre de reflexen nog actief zijn.
  • Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag ongeveer 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 2 à 4 weken geoefend. Daarna komt u weer terug om de vorderingen te bekijken, waarna nieuwe oefeningen worden aangeleerd.
  • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de behandeling.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

De volgende reflexintegratie methoden worden bij Unique Child gebruikt:

  • Wilt u meer lezen over Quantum Reflex Integration (QRI)klik hier.
  • Wilt u meer lezen over de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration (MNRI), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over Rhythmic Movement Training (RMT), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), klik hier.
  • Wilt u meer lezen over het Ontwikkelingslab van Bodymap, klik hier. [/checklist

  Unique Child, Fleur is in opleiding voor Core Specialist. Ze is gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

  – Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration.
  – Archetype Motor Movement.
  – Oral & Facial Reflex Integration Level 1.
  – Lifelong Reflex Integration.
  – Visual & Auditory Reflex Integration.
  – Reflex Integration Disorder and PTSD Recovery.
  – Tactile Integration.
  – Upper Limbs Reflex & Manual Skill Integration.

  Voor meer informatie kijk op: www.masgutovamethod.com

  Unique Child, Fleur is gecertificeerd voor Rhythmic Movement Training (RMT). Ze is tevens in opleiding tot Instructor.

  Ze heeft de volgende onderdelen behaald:

  – RMT 1 en 2
  – RMT 3
  – Face to Fear

  Voor meer informatie kijk op: www.rhythmicmovement.com

  Unique Child, Fleur is gecertificeerd voor Quantum Reflex Integration level 1 en 2. 

  Voor meer informatie kijk op: www.reflexinteg